Hedersförtryck och våld kan aldrig ursäktas

Insändare
PUBLICERAD:
Eric Hesselius, kommunalråd för Liberalerna.
Foto: Maria Andersson
Att bekämpa hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma över sitt eget liv. Men allt för mångas liv begränsas idag med hänvisning till kultur och religion. Så även i Kristinehamn. För liberaler är det självklart att stå på individens sida och vi försvarar alltid friheten.

En nyckel för att upptäcka hedersförtryck är att i möte med barn och ungdomar ställa de rätta frågorna och vara uppmärksam på signaler som tyder på övergrepp. Därför är det avgörande att alla kommunal personal som träffar våra unga har rätt utbildning så vi så tidigt som möjligt kan förhindra att barn och unga far illa. Liberalerna vill därför att tillsammans med Kristinehamnssamverkan kartlägga kunskapsnivån i socialförvaltningen och skolförvaltningen om hedersrelaterat våld och förtryck samt rikta utbildningsinsatser där kunskap saknas.

Medel för att genomföra kartläggningen och utbildningsinsatserna skall sökas hos kommunstyrelsen.

Barns rättigheter är okränkbara och hedersrelaterat förtryck är värderingar som måste bekämpas i ett liberalt samhälle.

Eric Hesselius (L), Kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.