Djurgårdsskolan har usla lokaler

Insändare
PUBLICERAD:
Djurgårdsskolan får ytterligare kritik.
Foto: Maria Andersson
Vi som föräldrar läste insändaren som skrevs om våra barns skola. Vi har flera kompisar som har barn på stans andra skolor och våra går på Djurgårn. Vill bara säga hur bra vi tycker insändaren var. Vi tycker precis likadant.

Ett så dåligt svar från rektorn. De går i usla lokaler där de riskerar bli sjuka för att det är fukt och mögel. Lärare har en dålig attityd och gör inte vad man kan förvänta sig. Vi har barn med behov av extra stöd. Sedan de började högstadiet är det katastrof. En massa fina dokument och skrivningar men bara typ 25 procent av lärarna följer dem. Lärare som aldrig svarar på mail eller som alltid svarar att saker inte ingår i deras uppdrag eller att de inte har tid.

Vissa dokumenterar saker och är fruktansvärt duktiga. Gör allt för att deras elever ska lyckas och tar kontakt med oss här hemma. Andra bara lämpar över allt ansvar på elever med svårigheter och på oss som inte har ämneskunskaper för att kunna hjälpa. Det glöms saker och de får inte betyg satta. De har lärare som saknar universitetsutbildning och ämneskunskap i ämnena där de undervisar. Det är unga lärare som låter hela lektionerna gå till prat som om det vore en tonårsträff, i jätteviktiga ämnen som är avgörande för att komma in på gymnasiet.

Vi har också upplevt bristfällig information, bristande förmåga att ta tag i saker. Allvarliga incidenter kopplat till händelser med personal och rent förskräckliga rykten och oro som stegrar för att det bara lämnas utan information och tydlighet.

Det är inte roligt att behöva skicka sina barn till en sådan skola varje dag och det är inte heller lätt att bara rycka upp barnen och byta skola med allt vad det innebär. Vi tycker det är så gott att vi närmar oss slutet på grundskoletiden.

Bedrövad mamma

Svar direkt

Som rektor på Djurgårdsskolan tar jag till mig kritiken utan förbehåll. Jag tar mitt jobb på yttersta allvar och är här varje dag för elevernas skull.

Vad gäller arbetsmiljön så har det utförts mindre renoveringar och takbyte över tid, men de stora renoveringarna kommer ske etappvis och startar till hösten 2021.

Vi inom skolledningen har för avsikt att vara synliga i verksamheten. Hur vi kan vara det på bättre sätt är något vi kommer diskutera vidare.

Ett flertal diskussioner har förts på skolan gällande lärarnas olika förhållningssätt, mentorskap och ämneskompetens. Vi ser återigen över organisation och rutiner för att likvärdigheten ska öka. Detta är givetvis mycket viktigt då arbetslag och ämneslag utgör skyddsnät för eleverna och flera lärare tillsammans har insyn och ansvar i varje elevs lärande.

Avslutningsvis vill jag återigen bjuda in till en mer direkt dialog med samtliga insändarskribenter.

Pia Lindholm, rektor Djurgårdsskolan

Härmed avslutas debatten om Djurgårdsskolan.

/NKP-redaktionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.