Överväg Natomedlemskap

Insändare
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna får svar från Moderaterna i försvarsfrågan.
Foto: Thanassis Stavrakis
Replik på Niklas Karlsson och Bjarne Olsson (S).

Det är bra att Sveriges försvar nu stärks för att möta en allt mer osäker omvärld. Upprustningen har ett brett politiskt stöd i riksdagen vilket är en styrka och en viktig signal till både vänner och motståndare. Vi moderater beklagar dock att Socialdemokraterna inte ville stödja M och KD:s förslag att garantera en långsiktig finansiering av försvarsbeslutet så att helheten i försvarsberedningens förslag kan genomföras.

Som Niklas Karlsson och Bjarne Olsson (båda S) skriver, är det en diger lista med åtgärder som ska genomföras inom ramen för försvarsbeslutet. Krigsorganisationen ska växa, fler värnpliktiga utbildas, nya regementen öppnas och ny materiel ska anskaffas. Det kräver långsiktiga besked om ekonomin. M och KD föreslog därför höjda anslag om fem miljarder för 2026 och ytterligare fem miljarder i höjning för 2027. Det skulle ge försvaret möjligheter att planera verksamheten på sikt.

Tyvärr så ville inte den S-ledda regeringen ställa sig bakom vårt förslag. Det är problematiskt, särskilt mot bakgrund av att det redan nu kommer uppgifter om betydande fördyringar i större materielprojekt.

Socialdemokraterna är dessutom helt emot ett svenskt Natomedlemskap. Det är man trots att hela den svenska försvarsplaneringen bygger på att Sverige måste få hjälp från Nato om vi ska kunna klara ett väpnat angrepp.

Moderaterna anser att det är hög tid att regeringen tar av sig sina skygglappar och på allvar överväger ett svenskt Natomedlemskap. Det är det enda försvarssamarbetet som på allvar skulle stärka Sveriges säkerhet. Osäkerheten i Sveriges närområde är större nu än på mycket länge med allvarliga ryska truppsammandragningar vid gränsen till Ukraina. Då krävs att S tänker nytt kring Nato.

Under de senaste åren har Moderaterna och de borgerliga partierna drivit regeringen och Socialdemokraterna framför sig i försvarspolitiken. Det har lett till ett starkt försvarsbeslut för de närmsta fem åren. Nu måste vi hålla i det arbetet så att de förstärkningar som har beslutats också kan genomföras.

Pål Jonson (M)

Ordförande för försvarsutskottet

Marie Oudin (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.