Optimera våra fängelser

Ledare
PUBLICERAD:
Det pågår en utbyggnad av fängelser och häkten i Sverige. För att tillfredsställa det ökade behovet ska totalt över 2 000 platser byggas till på 15 anstalter. Men trots den höga byggtakten beräknas antalet platser inte kunna täcka upp för behovet på många år. Vi kommer att behöva leva med konsekvenserna av regeringens snålhet och senfärdighet ett tag till.

Anledningen till att antalet intagna på fängelserna ökar är till stor del att polisen har fått ökade resurser och straffen skärpts. Det beror i sin tur på regeringens politik – även om många välbehövliga åtgärder har dröjt innan de genomfördes. Men nu kunde justitieminister Morgan Johansson (S) på Kriminalvårdens pressträff (15/3) konstatera att fler döms till längre straff, och att det nu är fängelsernas tur att anpassa sig.

Satsningarna på fler fängelseplatser är i sig rimlig. Utbyggnaderna sker bland annat på anstalterna i Västervik, Tidaholm och Skenäs. Dessutom får den i dag öppna anstalten Rödjan i Mariestad en ny avdelning med säkerhetsklass 2, och helt nya fängelser ska byggas i bland annat Kalmar. Nya fängelser är särskilt viktiga, och inte bara för att öka antalet platser.

Den höga beläggningsgrad som Kriminalvården har just nu gör inte fängelsetiden till det den borde vara för de intagna, och är heller inte till fördel för personalen. I skrivande stund är beläggningsgraden för de fasta fängelseplatserna 108 procent. Kriminalvården tvingas då improvisera och ta fram tillfälliga platser, bland annat genom att intagna placeras i omgjorda besöksrum och isoleringsceller. Överbeläggningen innebär dessutom att intagnas möjlighet att ställa in sig på ett liv inom lagens gränser försämras.

Trängseln gör det dessutom svårare att flytta intagna mellan olika anstalter, till exempel för att splittra gäng eller andra skadliga konstellationer. Här är det en fördel att ha flera fängelser i varje säkerhetsklass, i stället för några få i storlek större.

Det är positivt att en lättnad av överbeläggningen är på väg. Men det sker efter tre års ansträngd situation. Och det dröjer fortfarande flera år innan de planerade utbyggnaderna går att använda. Regeringen hade dock kunnat förutse att lagändringar på rättsområdet också innebär att fler fängelseplatser behövs, och sett till att utbyggnaden börjat för länge sedan. Det har inom flera områden varit symtomatiskt att regeringen Löfven inte fullföljer satsningar och lagändringar i alla led.

Fängelserna ska fungera som en förvaring av brottslingar, så att de inte kan göra mer skada under en viss tid. Men den tiden måste också användas för att så många intagna som möjligt ska vilja och kunna lämna sin kriminella bana. Som en följd av regeringens och myndigheters senfärdighet har förutsättningarna för det försämrats.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.