Inte behovsprövat boende

Insändare
PUBLICERAD:
Svar till Bäva, frågor som ställts den 15/2 i NKP.

Angående behovsprövat trygghetsboende. Där blir svaret nej, det är inte så tänkt.

Angående de statliga bidragen och hur de skall användas. Ingenting är klart ännu. Vi vet att vi fått statliga pengar till kommunerna och jag tror inte någon kommun i Värmland har hunnit diskutera detta ännu. Lugn bara lugn det kommer så snart det bara går. Vi i nämnden och tillsammans med förvaltningen kommer att se till att pengarna kommer att användas till de äldre på det bästa sätt.

Ordförande och vice ordföranden i nämnden, har blivit utsedda att ingå en referensgrupp ”God och nära vård”. Där ingår politiker från alla Värmlands kommuner och Region. Vi är nu kallade till ett första möte och jag har förhoppning att där skall det komma ut någonting bra, som är till glädje och nytta på alla vis för de äldre.

Med hälsning

Sonja Höglund

Ordförande äldreomsorgsnämnden, Kristinehamns kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.