Rätt åtgärder efter ett år

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Regeringen vill nu ha utökade möjligheter att stänga varuhus, butiker, gym, temaparker och andra platser där det är risk för trängsel. Förslagen, som nu går på remiss, är framtagna för att kunna hantera den befarade tredje vågen av pandemin.

Därmed kan Sveriges egen väg sägas ha nått sin ände. Vi ansluter oss nu till de länder som använder ”lockdown” för att begränsa smittspridning. Uttrycket ”stänga ned” användes flera gånger under socialminister Lena Hallengrens (S) presskonferens. Tyvärr kommer omsvängningen först efter nästan ett år och nästan 13 000 döda.

Det framstår som alltmer uppenbart att Folkhälsomyndigheten valde fel strategi när man inte försökte hejda den allmänna smittspridningen våren 2020. Om Sverige hade haft samma relativa dödlighet som de övriga nordiska länderna hade vi haft färre än 1500 döda. Om någon annan faktor inte upptäcks så ledde Sveriges strategi till en tiofalt högre dödlighet.

Internationella jämförelser har visat samband mellan smittspridning i samhället och dödlighet på äldreboenden. Det var inte möjligt att, som Folkhälsomyndigheten resonerade, ha en smittspridning ute i samhället samtidigt som svaga grupper skyddades. Äldreboendena är en del av samhället.

Men det är inte bara de äldre som har missgynnats av Folkhälsomyndighetens vägval. Klass har spelat stor roll. Strategin gynnade dem som kunde jobba hemifrån eller ta bilen till jobbet. Men den missgynnade alla dem som var beroende av kollektivtrafik och som jobbar inom service, omsorg och handel. Strategin missgynnade också dem som bor trångt med flera generationer i samma lägenhet.

Möjligheten att skydda sig mot sjukdom handlar mycket om klass. En färsk analys från Försäkringskassan har visat att sjukfrånvaron är klart högre i vissa grupper. Det gäller bland annat äldre, invandrare och personer med lägre utbildning som har högre sjukfrånvaro än vad som tidigare varit känt.

Tittar man på enskilda städer blir de sociala aspekterna på pandemin tydliga.

Sveriges radio har granskat covid-19 i Göteborg och funnit att dödligheten varit nästan dubbelt så stor i stadens nordöstra förorter än i de centrala stadsdelarna. Där människor bor trångt och åker kollektivt kom också smittan lättare in på äldreboendena.

Det moderna Sveriges segregerade arbetsmarknad med så kallade ”enkla jobb” och den lika segregerade bostadsmarknaden med områden som präglas av trångboddhet gjorde att smittan kunde få snabb spridning.

Detta är förhållanden som Folkhälsomyndigheten och regeringen rimligen måste ha känt till redan våren 2020. Vad har man en Folkhälsomyndighet till om den inte förstår landets sociala sammansättning och de eventuella konsekvenser det medför vid en pandemi?

De åtgärder för nedstängning vid snabb smittspridning som regeringen nu vidtar borde ha varit på plats redan förra våren. De höga dödstalen i Sverige är en politisk skandal.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.