Bäva ställer ett antal frågor

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Bäva ställer frågor till Kristinehamnsbostäder.
Foto: BÄVA
Kristinehamnsbostäder: Hur ser planen för utformningen av trygghetsboendet på Sannakajen ut?

– Vad kommer boendet att innehålla?

– Hur är tidplanen?

– Vilka kan tänkas bo där och blir det behovsprövat?

– Vilka hyror är aktuella?

– När kan Kristinehamnsbostäder ta emot intresseanmälningar?

Äldreomsorgsnämnden:

–Hur tänker man få ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen?

– Kommer samarbetet med primärvården kring läkartid att öka?

– Kommer man att anställa flera sjuksköterskor och undersköterskor?

– Hur ska det höga antalet olika vårdare som besöker äldre minskas – och därmed höja pandemisäkerheten?

Vi ser också fram emot information hur äldreomsorgsnämnden och politiken tänker hantera och fördela de statsbidrag som ni nu erhållit från regeringen, prioriterat till äldreomsorgen i Kristinehamns kommun?

I NKP : 2020-09-07 kan man läsa att Kristinehamn kommun har tilldelats:

5 461 288 kronor till äldreomsorgslyftet, 12 466 229 kronor till äldreomsorgssatsning, 16 miljoner kronor till att förstärka välfärden och 8 728 874 kronor för coronakostnader (enligt NKP 20201216). Det är 42,6 miljoner kronor totalt

Med vänlig hälsning Bäva

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.