”Kul att Centerpariet läser våra inlägg på Facebook”

Insändare
PUBLICERAD:
Kommentar till Insändare från Centerpartiet om Socialdemokraterna på Facebook och Instagram.

Kul att Centerpartiet tar del av våra inlägg på Facebook och Instagram. Att vi där informerat om ett beslut som tekniska nämnden tagit, har tydligen blivit en ”nagel i ögat” på C.

Tråkigt att vi inte visste att centern tidigare jobbat hårt för Bäckhammarsbornas bästa. Vi har inget emot det. Men vi tyckte det var bra att alla i Bäckhammar får veta att de snart kan stiga på bussen vid den tidigare hållplatsen i centrum.

Här kan alla ta del av vårt inlägg på Facebook

”I februari 2020 skickade våra ledamöter i kommunfullmäktige, Helen Einarsson och Samuel Carlén in en motion om att anlägga en gång- och cykelväg i Bäckhammar, för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som ska med bussen vid Bäckhammars Bytespunkt.

Nu har tekniska nämnden beslutat att flytta hållplatsen till centrala Bäckhammar och bygger inom kort en vändplats för bussen.

Det tycker vi är positivt. Vår motion har gjort skillnad till glädje för bussresenärer i Bäckhammar.”

Socialdemokraterna

Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.