Stopp och belägg Socialdemokrater i sociala medier

Insändare
PUBLICERAD:
Tekniska nämndens ordförande berättar om satsningar i Bäckhammar.
Foto: Lena Edbom
När Centerpartiet inför valet 2018 besökte Bäckhammar på Bäckhammars dagen och pratade med personer om önskemål som de hade, kom det bland annat upp att de önskade en ny bro alternativt, att linjebussen stannade i närheten av bron.

Att de önskade en brygga ut i dammen som var tillgänglighetsanpassad.

Att de önskade att platsen för återvinningsstationen bakom affären snyggades upp.

Att de önskade gång- och cykelväg från nuvarande hållplats.

Vi jobbar nu för en attraktiv entré till centrum under 2021.

En gång- och cykelväg från nuvarande hållplats till bron utgick. Ansökan om medfinansiering från Trafikverket fick avslag.

Linjebussen kommer att gå in över bron och en cirkulationsplats byggs. Det kommer att tillgänglighets anpassas en bro ut i dammen från centrumsidan.

Platsen för återvinning bakom affären har snyggats till. Grill för utebruk har placerats ut vid lekplatsen.

Samverkan i tekniska nämnden jobbar för att utveckla landsbygden och alla våra orter Kristinehamn, Ölme, Björneborg, Nybble och Bäckhammar.

Tekniska nämndens ordförande

Monica Gustavsson C

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.