Dags för Kristinehamns kommun att slopa tillsynsavgifterna

Insändare
PUBLICERAD:
Företagarna Kristinehamn, Företagarna Värmland, Handelskammaren Värmland och Omtänksamma Kristinehamn har noga följt händelseutvecklingen kring coronaviruset, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet. Under pandemin har vi påtalat, och många gånger fått gehör, för åtgärder för att underlätta för företagare i Kristinehamn som har drabbats hårt av coronapandemin.

Restriktionerna är nu är fler än någonsin samtidigt som de statliga stödåtgärderna i form av omställningsstöd och korttidsstöd inte når fram till företagen, och är belagda med alldeles för lång handläggningstid. Detta gäller inte minst för serveringsställen som kämpar med alkoholförbudet efter kl 20. Vi ser därför ett akut behov av ytterligare stödjande åtgärder och föreslår därför att Kristinehamns kommun tar bort tillsynsavgifterna för 2020 och 2021. Det betyder att kommunen ska betala tillbaka avgifterna som fakturerades 2020 och efterskänka avgifterna för 2021 innan de faktureras.

Kommunala avgifter och taxor tas ut för en lång rad lagreglerade uppgifter och många tjänster, såsom serveringstillstånd och tillsynsärenden och vatten, avfall och renhållning. Enligt speciallagstiftningen så ska avgift tas ut. Två lagrum står dock i konflikt med varandra då det i kommunallagen, 2 kap §5-6 står följande:

Rätt att ta ut avgifter

5 § Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Lag (2019:835).

Självkostnadsprincipen

6 § Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Lag (2019:835).

Genom att slopa avgifter och ge anstånd kan kommuner underlätta för företag som brottas med effekterna av pandemin. Man har heller inte rätt att ta ut en avgift för en tjänst eller nyttighet som inte tillhandahålls. Även om det innebär en kostnad för kommunen är den här typen av åtgärder nödvändiga så att vi även efter krisen kan ha kvar lokala företag i Kristinehamn som anställer och betalar skatt till välfärden.

Vi förutsätter att kommunen handlar skyndsamt för att inte Kristinehamns företagare skall missgynnas mot företagare i andra delar av Sverige.

Eva Cooper, regionchef Företagarna Värmland.

Vi har samlat några exempel på kommuner som reducerar eller slopar avgifter på olika sätt. Låt er inspireras!

• Karlstads kommun slopar avgiften för alkoholförsäljning i år för att hjälpa stans krögare. Dessutom får alla med uteserveringar hyresfritt på markhyran.

• Gratis att ha uteserveringar i Uppsala under två år. Uppsala kommun har slopat markupplåtelseavgiften som i vanliga fall tas ut för de restauranger som vill uteserveringar. Detta gäller under de kommande två åren.

• Sundsvall betalar tillbaka tillsynsavgifter till restaurangnäringen. Sundsvalls kommun återbetalar de fasta och rörliga tillsynsavgifterna som fakturerats cirka 500 restauranger, kaféer, pizzerior, gatukök och tillverkare under året. Det gäller både permanenta och tillfälliga tillstånd som prövats enligt alkohollagen under 2020. Kommunen återbetalar även avgifterna för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt alkohollagen som fakturerats under 2020.

• Nyköping slopar avgifter för cateringtillstånd våren 2021. Nyköpings kommun slopar avgifterna för cateringtillstånd av alkohol mellan den 1 januari och 30 april 2021 för en restaurang som vill ansöka om att leverera mat och dryck hem till kunder.

• Staffanstorp stoppar kontroll- och tillsynsavgifter. Redan den 16 mars beslutade stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorp att tillfälligt stoppa avgifter för tillsynskontroller under 2020. Innan årliga avgifter kommer att tas ut ska nytt beslut fattas.

Patrik Ekman, ordförande, Företagarna Kristinehamn

Björn Karlsson, Omtänksamma Kristinehamn

Eva Cooper, regionchef, Företagarna Värmland

Henrik Gillisson, sammankallande Handelskammaren Värmland Styrgrupp Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.