Tillträdesförbud är en bra början

Ledare
PUBLICERAD:
En ny lag om tillträdesförbud för butiker klubbades igenom i riksdagen den 27 januari. Lagen innebär att en åklagare ska kunna besluta om tillträdesförbud om det finns betydande risk för att en person begår brott. Detta är ett positivt besked för handlarna, men det behövs fler åtgärder för att begränsa brott i butikerna, vilka har varit en öppen måltavla för kriminella under pandemin.

Under förra året visade Svensk Handels Trygghetsbarometer oroande siffror. Årets sista kvartal uppgav 45 procent av alla handlare att de utsatts för brott i närliggande tid. Kvartalet innan uppmätte den högsta motsvarande andelen sedan mätningarna startade – 55 procent. Det är en nästan ofattbar siffra.

Pandemin är alltså inte bara ekonomiskt svår för svenska handlare. Den har inneburit högre brottsutsatthet, där andelen brott som är kopplade till hot och våld har ökat. Butiker har blivit en enkel måltavla när annan verksamhet stannat av och när människor i högre grad vistas i hemmet. Brotten och otryggheten förstör för alla, men är särskilt svåra för de handlare som inte har råd att lägga höga belopp på säkerhetsåtgärder.

Polisen har bland annat en metod som kallas för ”Trygg i butik” som tillsammans med handlarna ska förhindra stölder i butiker. Tillsammans med Handelsrådet och Brottsförebyggande rådet har de också tagit fram 13-punktsprogrammet ”Skydd mot rån i handeln”. Dessa fokuserar främst på hur butikerna själva kan minimera risk, genom exempelvis möblering, säkerhetsutbildning för personal och larm.

Kommunikationen och förtroendet mellan handeln och polisen som metoderna innebär kan minska brott genom ökad anmälningsbenägenhet och etablerandet av fokusområden för polisen. Däremot verkar dessa åtgärder främst effektiva för att skydda de specifika butiker som implementerar dem. Risken finns att brotten bara styrs mot andra platser.

Men mer behövs för att inte bara avstyra kriminaliteten, utan för att också minska den. Om en butik har en väktare eller avskräcker rånaren på annat sätt går denne förmodligen till nästa butik. Kanske då den butik som inte har haft råd med säkerhetshöjande åtgärder och som därför blir dubbelt bestraffad. På kort sikt kan möjligheten att porta stökiga besökare eller att få ekonomiskt stöd bidra till att höja säkerheten. Men långsiktigt handlar det om att förstärka polisen så att den inte bara avstyr brott utan också bekämpar dem.

Att svenska handlare får lagen på sin sida genom tillträdesförbudet är ett steg i rätt riktning. Dock är det egentligen inte där skon klämmer. Det är den ökade kriminaliteten. Faktumet att kriminella i flera delar av landet kan gå in och ta för sig av butikernas varor utan att betala eftersom kassören vet att de har ett vapen i jackfickan. Där kan bara insatser som stärker polisen hjälpa långsiktigt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.