Hade kunnat spara miljoner genom att bygga på annan plats

Insändare
PUBLICERAD:

När jag under 2014 hade avvecklat gokartbanan och byggt färdigt några sportbilar, började jag intressera mig för kommunpolitik. Det som var på tapeten då, var hur man skulle gestalta det beslutade nya teknik och innovationscentrumet.

Jag såg det som ett stort slöseri med att bygga på en svårbyggd tomt, där det förut varit jordskred, när det fanns en annan tomt, med samma närhet till Brogårdsgymnasiet, som man kunde bygga på. Där kunde man bygga en mycket ekonomisk och säker byggnad.

I samma veva var min bror och min svåger här och hälsade på oss i Kristinehamn. De har båda jobbat i flera årtionden med att kostnadskalkylera byggnation för Skanska och Göteborgshem. Vi åkte ner och tittade på tomterna och byggförslagen.

Deras rekommendation till mig var att försöka påverka beslutet så att byggnationen på den föreslagna tomten, ändrades till att bygga mellan Brogårdsskolan och Statt. Tvåsiffriga miljoner skulle då sparas. Detta gjorde att jag skrev ett antal insändare i NKP och som besvarades av kommunstyrelsens ordförande. Jag förstod ganska snart att inga logiska argument skulle kunna ändra på den inslagna vägen.

S + V+MP hade ju ensam majoritet med en rösts övervikt. V och MP gick sällan emot S. Besluten som togs under denna period var då helt enligt kommunstyrelsens ordförandes tankar och önskemål.

Skolutbyggnaderna styrdes av och avrapporterades till kommunstyrelsen och detta sköttes av de projektledare som var utsedda av kommunstyrelsen. Tekniska nämnden kunde inte påverka några beslut om byggnationen. Av alla investeringar som gjordes under denna period var det bara en bråkdel som Tekniska Nämnden ansvarade för.

I praktiken var det kommunstyrelsens ordförande, projektledaren och kommundirektören som ansvarade för bygget.

Vid några tillfällen kom projektledaren och berättade informationsvis för Tekniska Nämnden hur fint byggnation utvecklades och att tid och kostnadsramar hölls. Det kunde inte bli bättre.

Efter valet har kristinehamnarna bytt ut kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören har utlöst sin fallskärm och projektledaren gått i pension.

Jag hoppas nu bara att de nya på posterna orkar reda ut det hela, så att vi kan få en acceptabel lösning på tokerierna med KTIC.

Ove Bengtsson

Medlem i Kristdemokraterna

Ledamot i Tekniska Nämnde, kommunstyrelsen mm 2014-2018

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.