En knuff

Insändare
PUBLICERAD:
Jorden blir allt varmare. Askling skiver: Vi måste knuffa åt rätt håll för att inte knuffa planeten i ett läge där inga ispoler kan existera och medeltemperaturen hamnar över 2 grader år 2100."
Foto: TT
Ett liv på jorden. I början bearbetas sinnen och intryck i hjärnan och bildar mönster. Beteende skapas från omgivningen. Personlighet formas utifrån erfarenheter och ofta lärda värderingar.

Ett barn är starkt beroende av en vuxen. Alla har olika förutsättningar. Vi drabbas av olika skeenden i livet, av lycka och sorg, hopp och förtvivlan. Men en ledstjärnas välmenande stöd och knuff är essentiellt. En knuff som inger förtroende till att; utforska, låta vara frågvis, våga prata om svåra saker, vara vägledande, vara föredömlig, men framförallt som stöder barnets egna andliga bildningsresa.

Än ekar den lärde feministen Ellen Key: ”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”

Att vara den vuxna är långt ifrån lätt, som att ha de rätta svaren, vilka man kanske ännu själv letar efter? Att finna balans mellan bestämdhet och frihet, och finna moralen. Samhället måste skapa förutsättningar för vuxna att bli trygga också. Det är många gånger jag suktar knuffar, och det är väl därför jag skriver.

Det finns de som har fått en helt annan knuff. En knuff som varit för hård, kall och ansvarslös. En knuff som givit bitter smak i munnen. Här gäller det att väga sin knuff tillbaka, för den kan vara avgörande.

Apropå knuffar, så har även andra ting behov av välmenande knuffar. Därav planeten. Vi behöver knuffa våra vanor och livsstilar så de gynnar miljö och klimat, och därmed kommande generationer. Vi måste knuffa åt rätt håll för att inte knuffa planeten i ett läge där inga ispoler kan existera och medeltemperaturen hamnar över 2 grader år 2100. 2020 verkar nu bli ett av de tre varmaste åren som uppmätts, enligt WMO.

Länge var planeten den vuxna, och människan barnet. Nu måste människan bli vuxen. Tillsammans kan vi det, om vi lutar oss mot varandra.

Oscar Askling

Miljöpartist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.