Regeringen passar på under pandemin

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Finansminister Magdalena Andersson (S).
Foto: Naina Helén Jåma/TT
Personer som är långtidssjuka i covid-19 ska från i mars lättare kunna behålla sin sjukpenning efter 180 dagar, men det handlar inte om någon avgränsad eller tillfällig lagändring. Regeringen har, tillsammans med Centern och Liberalerna, bakat in en permanent uppluckring av sjukförsäkringen i det senaste paketet med krisåtgärder.

Att ändringen gäller fler än covidsjuka och bortom pandemin är inget som finansminister Magdalena Andersson (S) försöker dölja. Hon hymlar inte heller med att regeringen nu passar på att driva igenom något som den länge har velat. ”Det var synd att det skulle krävas en pandemi innan det skedde”, säger Andersson till SR (26/11). Regeringen ser det alltså som fritt fram att med coronapandemin som ursäkt göra förändringar som det tidigare inte har funnits stöd för i riksdagen.

Förändringen som regeringen föreslår innebär att det blir lättare att göra undantag från den nya prövning som Försäkringskassan gör efter 180 dagars sjukskrivning. Då bedöms en persons arbetsförmåga mot alla normalt förekommande arbeten, och inte bara mot det jobb som personen hade innan sjukskrivningen. Poängen med det är att en person som exempelvis kan arbeta stillasittande ska kunna ställa om mot den typen av jobb, för att kunna försörja sig själv så snart som möjligt.

Redan i dag finns vissa möjligheter att göra undantag från den nya bedömningen, om personen väntas kunna återgå till det gamla jobbet inom ett halvår, men regeringen vill alltså göra det ännu lättare. När det gäller just covidsjuka kan det finnas en poäng med tillfälliga undantag. Men det är tveksamt om förändringen är tillräckligt väl underbyggd för att bli permanent, både för covidsjuka och för alla andra.

Efter att förslaget presenterades av utredningen tidigare i år har det fått kritik av flera tunga remissinstanser. Till exempel menar Inspektionen för socialförsäkringen att utredningen inte har lagt fram tillräckliga bevis för varför sänkta krav för undantag vid 180 dagars sjukskrivning är för högt ställda krav som kommer för tidigt. Lättade krav skulle göra den viktiga rehabiliteringskedjan krångligare, vilket knappast är till den sjukskrivnes fördel.

Sjukförsäkringen är ett skyddsnät för personer som under en period inte kan jobba. Det betyder att alla som efter en viss tid har en fysisk förmåga att på något sätt tjäna egna pengar också förväntas göra det. En sådan omställning kan kännas jobbig för den enskilde, men det är samtidigt inget som hindrar att så småningom komma tillbaka till samma typ av arbete som tidigare.

Oavsett vad man tycker om en uppluckrad sjukförsäkring är det en förändring som kräver mer eftertanke än vad regeringens krispaket erbjuder. Nu blir det ytterligare ett exempel på hur regeringen använder pandemin som ursäkt för att driva igenom sin egen politik på andra områden.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.