Äntligen ett trygghetsboende

Insändare
PUBLICERAD:
Det symboliska första spadtaget till nya hyresrätter och trygghetsboende togs av kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin, Jan Barthelsson och Hans Karlsson, vd respektive styrelseordförande för Kristinehamnsbostäder fredagen den 27 november.
Foto: Magnus Carlsson
Äntligen, äntligen är ett trygghetsboende på gång enligt Kristinehamnsbostäders pressrelease.
Drygt cirka tre år efter beslut i kommunfullmäktige, är det ett efterlängtat bygge av trygghetsboende på gång, på Sannakajen i Kristinehamns kommun. Av flera naturliga skäl har det dragit ut på tiden.

Men nu!

Grattis till alla som bidragit till denna utveckling och första spadtaget fredagen den 27/11 2020.

Tyvärr kan vi inte närvara vid denna trevliga händelse, men vill önska KRIBO med alla blivande hyresgäster, anställda och styrelse all välgång, inför denna trevliga dag, med första spadtaget.

Nu har vi dessutom många möjligheter att planera för framtiden, i tid.

Helt klart är att vi blir allt äldre.

Från och med år 2021 kommer antalet invånare över 80 år att öka. Enligt SCB:s beräkning i april 2019 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030.

Det innebär att dom kommer in i en ålder då större behov av vård och omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet och efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre, kan komma att öka på många håll.

Vi håller oss friska allt högre upp i åldrarna, men de flesta får efter hand försämrad syn och hörsel och även nedsatt rörlighet. Minnesproblematiken är också ett vanligt förekommande handikapp.

Det är framförallt högre upp i åldrarna som det blir vanligare att nedsatt funktionsförmåga och ökat behov av vård och omsorg ställer särskilda krav på bostaden.

En bostadsförsörjningsplanering i samråd med de åldersrikas organisationer och med dem som skall jobba inom vården och äldreomsorgen i vår kommun tillsammans med äldreomsorgsnämnden, är för oss i Centerpartiet, ett självklart val för bästa resultat.

För att kunna möta bostadsefterfrågan från en åldrande befolkning behöver man från kommunens sida ha ett gott grepp om hur det nuvarande bostadsbeståndet ser ut i olika delar av kommunen, hur de äldre invånarna bor idag och deras önskemål.

Lika viktigt är, hur man ska möta efterfrågan från dem som ska jobba inom vården och äldreomsorgen.

Idag uppfattar vi det som att många bor kvar, så länge som möjligt i sitt boende, kanske allt för länge, för det finns inga värdiga boendealternativ till rimlig kostnad.

Här finns det allt för många som mår mycket dåligt i sin ensamhet, i brist på social samvaro. Efter flera år av direkt social misär kan flytten bli direkt till ett särskilt boende, oftast efterhand då nöden så tvingat, när hälsan sviker.

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad av äldre människor som behöver särskilt stöd, så kallat särskilt boende. Sådana bostäder fördelas efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. I coronatider där många livsöden förändras snabbt kan det behövas extra trygghetsboenden.

Nu har det gått cirka två år sedan Kristinehamnssamverkan fick mandat att leda kommunen. Vi håller nu på att avsluta de flesta, av föregående majoritets beslutade projekt som trygghetsboende, stadspark, broar, gator, torg, KTIC mm.

När demokratin är som bäst, är vi alla i Kristinehamns kommun lika värda när det gäller företagande, skola, vård, omsorg och kommunal service, för gammal som för ung.

Så nu ser vi i Centerpartiet i Kristinehamns kommun fram emot att få en prioriterad aktiv projektplanering för de åldersrika.

Med vänlig hälsning

Jane Larsson, Kommunalråd

Annette Karlsson, ledamot äldreomsorgsnämnden

Gert Cordes, ersättare äldreomsorgsnämnden

För Centerpartiet i Kristinehamns kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.