Miljöpartiet tycker inte utmaningsrätt är någon bra idé

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Till texten om att Kristinehamnssamverkan presenterade fyra förslag på en digital pressträffi måndags så publicerades denna bild på företrädare från samtliga partier inom Kristinehamnssamverkan. Miljöpartisterna Louise Hamilton och Oscar Askling vill nu tydliggöra att de inte står bakom samtliga av förslagen som presenterades, vilket man kan få intryck av från arkivbilden där Louise Hamilton är med och då deras tveksamheter mot ett av förslagen inte framkom på pressträffen med kommunalråden.
Foto: Maria Andersson
Häromdagen hade de tre kommunalråden (M, C och L) en pressträff för att berätta att Kristinehamnssamverkan vill utreda ett antal frågor. Trots att fotot antydde att vi deltog i träffen gjorde vi inte det.

Det som kan ha fått en och annan tidningsläsare att fundera över var vi står gäller det fjärde förslaget, initiativet till en utredning av driftformer i kommunens verksamheter, varav tre förutsätter privata aktörer.

I vårt samverkansavtal med allianspartierna 2018 ingick att vi skulle utreda förutsättningar för att införa Lag om valfrihetssystem LOV.

Frågan om utmaningsrätt tillkom senare och Miljöpartiet tycker inte att det är någon bra idé.

Men i dagsläget är inga beslut fattade annat än att tillsätta en utredning. Vi inväntar resultatet av den innan vi tar ställning och debatterar frågan.

Vårt partis syn på privata aktörer finns formulerad i Miljöpartiets partiprogram under rubriken välfärdens utformning. Här följer några utdrag:

"Det som är viktigt är kvaliteten på välfärden, att skattemedel används till den verksamhet de är avsedda för samt att de som arbetar inom välfärden har en god arbetsmiljö.

Vi tar även ställning för brukarinflytande och insyn oavsett driftsform.

Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten"

Louise Hamilton och Oscar Askling, språkrör Miljöpartiet i Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.