Ljus framtid för Kristinehamn

Insändare
PUBLICERAD:
Eric Hesselius, kommunalråd Liberalerna.
Foto: Maria Andersson
Fördelning av de kvarvarande medlen för 2021 ska nu tas i kommunfullmäktige och även om det rör sig om en mindre del som ännu inte är fördelad riktar Kristinehamnssamverkan medlen dit vi tror de gör bäst nytta.

Samtidigt gör vi inte avkall på den ansvarsfulla ekonomiska politik vi i Kristinehamnssamverkan driver. Till skillnad från delar av oppositionen väljer vi inte att varken sänka kommunens resultatmål eller belåna kommunen upp över öronen för att ge ”allt till alla på en gång”. Vi inser att det ekonomiska ansvarstagandet inte kan prövas år från år utan måste långsiktigt anpassa kommunens verksamheter så att vi även i framtiden ska kunna möta kristinehamnarnas behov.

Det saknas inte utmaningar för kommunen. Den låga måluppfyllelsen i skolan har placerat en alldeles för stor del av våra innevånare utanför en arbetsmarknad som idag kräver att du gått igenom skolan med godkända betyg. Detta leder i sin tur till att kostnaden för ekonomiskt bistånd är oroväckande hög. Jag är glad att Kristinehamnssamverkan, på Liberalernas initiativ, riktar särskilda medel till skolan för att arbeta ännu hårdare med att öka måluppfyllelsen. Det är ett bra komplement till det samarbetsprojekt som Liberalerna initierat mellan skolan och socialen som riktar sig till familjer som är i behov av försörjningsstöd och som har barn som inte når målen i skolan. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter är viktigt för att öka utbildningsnivån och där med öka sysselsättningen.

Antalet barn i Kristinehamn som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar har fördubblats på sex år. Det innebär att det är mellan 70-80 barn som nu är placerade av socialtjänsten. En del frivilligt, andra med tvång. Det är inte bara en stor ekonomisk kostnad för kommunen utan också ett stort lidande för de drabbade familjerna. Beslut om att ta barn ifrån sina föräldrar är något av det tuffaste och svåraste en politiker kan tvingas göra. Samtidigt måste samhället kliva in när våra allra minsta riskerar att fara illa. Liberalerna har även här, genom Kristinehamnssamverkan, initierat riktade medel för att minska antalet splittrade familjer. Vi tror att den negativa trenden kan vändas genom ökat familjestöd, coachning och andra förebyggande insatser.

Coronapandemin har drabbat många av våra lokala företagare hårt och det är viktigt att kommunen fortsätter stötta det lokala näringslivet på de sätt vi kan. Samtidigt visar det sig att fler näringar har klarat pandemin bättre än väntat och även om det fortsatt kommer vara tuffa tider i pandemins spår så har de stora varslen och konkurserna hittills uteblivit. Ett starkt lokalt näringsliv är nyckeln för att minska arbetslösheten. Det är tydligt att det gör skillnad att handla lokalt och det är något vi alla ska fortsätta med.

Det är mycket positivt på gång för Kristinehamn. Det flaggas för både en återetablering av försvarsmakten, flera nyetableringar av företag och utbyggnad av MSBs lagerverksamhet. Samtidigt ökar bostadspriserna men också intresset från externa aktörer att investera i nya bostäder och andra lokaler. Allt detta är väldigt bra för den fortsatta utvecklingen av Kristinehamn och bådar gott för framtiden.

Eric Hesselius (L), Kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.