Bygg ut vindkraften

Insändare
PUBLICERAD:
Svar till Ingrid Erlingson om vindkraft.
Du skriver att vindkraften är överetablerad i Kristinehamns kommun. Tror du att den producerade elenergin stannar inom kommunens gränser?

Den maximala vindkraftsel som produceras inom kommungränserna är idag ungefär 48 MW vid Sättravallen/Långmarken och 130 MW vid Bäckhammarparken. Således ca 180 MW.

Detta är att jämföra med att Kristinehamns tätort vintertid lastar nätet med ca 60 MW och att Gullspångs vattenkraftverk producerar som mest 40 MW.

Det är således ett stort energitillskott som vindkraftverken ger i kommunen när det blåser.

Alla tänkbara bra lägen för kraftproduktion måste hjälpa till att förse hela landet med elkraft. Vi står inför en bristsituation där överföring av energi via Svenska Kraftnäts stamnät inte klarar mer överföring från norra Sverige.

En elenergibrist i Mälardalen och södra landet är överhängande. Om mer kärnkraft avvecklas så står vi inför en situation där reservkraftverken i Karlshamn och Stenungssund måste köras igång – de drivs med olja – plus mer importerad elenergi.

Kärnkraften står för en trygg jämn basproduktion med ca 5000 MW elproduktion.

De som oftast är vindkraftsmotståndare är även de som inte vill bygga ut älvar, inte elda brunkol, inte elda olja och inte vill använda stora åkerarealer för solkraftsparker, men de vill att vi ska använda elbilar. Hur ska vi ladda dem?

Hur vill du Ingrid producera elkraften som vi måste ha? Kom inte med argumentet att vi ska släcka lite lampor eller sänka tempen inomhus, det är inte de små effekterna det gäller.

Elkraften flödar i de stora stamnäten både ut och in i landet. Det är ett samspel mellan många länder för att få den totala balansen att gå ihop.

Jag rekommenderar alla att gå in på Svenska Kraftnäts websida, ”Kontrollrummet”, där man i realtid dygnet runt kan se hur all elproduktion fördelas mellan olika produktionskällor.

Som exempel finns ett klipp från dygnet 4 oktober i år där vi tidvis hade vindkraften som största elproducent med 40,5 porcent av produktionen. När det blåser rejält så ger vindkraften betydande tillskott.

Sök på nätet ”SVK Kontrollrummet” så hittar ni in till nedanstående sammanställningar om landets elsituation i realtid. ( https://www.svk.se/drift-av-transmissionsnatet/kontrollrummet/ )

När vindkraften ger mycket så kan kraftbolagen spara vatten i magasinen för de dagar då det inte blåser. På så sätt utjämnas tillgången på kraft.

Du uppmanar kommunen att säga nej till utbyggnad av mer vindkraft i Kristinehamns kommun.

Jag uppmanar istället kommunen att stödja besluten att bygga ut vindkraft på samtliga platser som är möjligt. Vi måste dra alla tänkbara strån till stacken för att ge vår del till landets elförsörjning.

Med vänlig hälsning!

Inhemsk elsäkring i kristid

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.