Vindkraften är överetablerad

Insändare
PUBLICERAD:
Föreningen svenskt landskapsskydd i Ölme vill att kommunen stoppar den planerade vindkraftparken i Ölme.
Foto: Charlotte Ferneman
Öppet brev till kommunalfullmäktiges ledamöter.
Kristinehamns kommun har i skrivande stund etablerat tre vindkraftsparker.

Tre vindkraftsparker är mer än vad som krävs för att kommunen ska uppfylla sin andel av det nationella målet. Sverige har dessutom idag en överproduktion av el.

Den planerade vindkraftsparken på ”Ölmeåsen” ses av oss som en överetablering och ett onödigt intrång på en av Kristinehamns kvarvarande vildmarker norr om Niklasdam vid Lövås- och Markvattensjöarna med ett antal unikum som t ex det rödlistade beståndet av bombmurklor, naturreservatet Klämmeshöjden, orörda nyckelbiotoper, tjäder- och orrspelplatser, orkidéer, riksintresse för naturvård, fornminnen, mm.

Ärendet ligger nu hos mark-och miljödomstolen för beslut om etablering, Kristinehamns kommun kommer att få en förfrågan om tillstyrkan till etablering.

Då kommunen redan har en överetablering av vindkraft förväntas att kommunen nyttjar sin vetorätt och avslår begäran om etableringstillstånd.

Ingrid Erlingson, Ordförande

Föreningen Svenskt Landskapsskydd i Ölme

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.