Moderaterna tillbaka i politiken

Ledare
PUBLICERAD:
Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson och partiledare Ulf Kristersson presenterar partiets höstbudgetmotion under en pressträff i riksdagens pressrum.
Foto: Amir Nabizadeh/TT
Moderaterna vill se ett stopp för höjda skatter, ett tak för bidrag och hårdare tag mot brottsligheten. Det var budskapet när partiet lade fram sin skuggbudget under tisdagen.

Förslaget om ett så kallat skattehöjarstopp betyder att kommuner och regioner som höjer skatten under den rådande krisen förlorar hälften av de frikostiga statsbidragen som nu utlovas. Åtgärden är också beprövad. Tidigare statsminister Göran Persson (S) införde ett skattehöjarstopp efter 90-talskrisen för att motverka att kommuner och regioner trendmässigt höjer skatten, vilket gravt försvårar ekonomins återhämtning.

Det är inte heller bara Göran Persson som M har tagit intryck av. När partiledaren Ulf Kristersson och ekonomiskpolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson presenterade sitt budgetförslag inledde de med att blicka tillbaka. Men där andra brukar sluta, vid depressionen på 1930-talet, fortsatte de. Statistiken stannade först på finanskrisen på 1870-talet.

De långa perspektiven behövs i politiken. Det finns en tendens att förslagen som läggs blir allt mer kortsiktiga. Och på sitt sätt är hela den rödgröna budgeten, som har förhandlats med Centern och Liberalerna, ett uttryck för det. Den är full av små satsningar som ska ge alla inblandade kortsiktiga segrar att skryta med.

Att den rödgröna budgeten styrs av politisk taktik – medan M på egen han kan låta en politisk idé styra – är självklart till M:s fördel. När färre partier ska ha finansiering till sina gamla käpphästar går det att lägga större kraft på vissa områden. Något som M prioriterar är rättskedjans alla delar. Det ges ett betydande tillskott till Kriminalvården. Det enda märkliga är varför det har dröjt så länge även för M att göra den prioriteringen. Kriminalvårdens platsbrist och effekten av hårdare straff har varit uppenbar länge.

I M:s budget finns också ett par prioriteringar som må vara små i kronor men som pekar på en politisk förändring. Landsbygds- och lantbruksfrågorna verkar ha blivit allt viktigare för M, som under Alliansåren var väl storstadsfixerat.

Partiets landsbygdspolitiske talesperson John Widegren beskriver under tisdagen hur de tillför Skogsstyrelsen pengar för att öka produktionen på den skogsmark som brukas i dag. Likaså finns i budgeten ett bondepaket, med satsningar för att bland annat förverkliga den nationella livsmedelsstrategin. M:s miljö-och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz betonade också hur klimatsatsningarna syftar till att stärka den hållbara omställningen i hela landet – så att även virkesbilarna i Värmland, Småland och Norrbotten kan köra på gröna bränslen.

Skuggbudgetens betoning på rättsväsende, stopp för skattehöjningar och att det ska löna sig mer att jobba än att gå på bidrag gör den till en väldigt moderat historia. Moderaterna, som under de senaste åren har kritiserats för att sakna politiskt innehåll efter regeringsåren, verkar nu veta vad partiet vill.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.