Överfyllda bokhyllor - räddningen är biblioteket

Insändare
PUBLICERAD:
Kristinehamns bibliotek är välsorterat enligt insändarskribenten.
Foto: Viktor Johansson
Fler och fler bli böckerna i mina bokhyllor. Varför inte köpstopp? Lätt att säga, men när det visar sig att 33 personer står före i bibliotekskön till Klas Östergrens nya? Då skaffar jag den – och ångrar mig absolut inte under läsningen. Den är bra, Klas håller stilen. Värre blir det när denna jättevolym på nästan 750 sidor ska hitta en plats i redan överfyllda bokhyllor.

Aldrig i livet skulle jag vilja jobba på ett bibliotek och ha rollen som utgallrare med ett ansvar, inte bara mot dagens utan även morgondagens besökare. Ett antal gånger varje år frågar jag på Stadsbiblioteket i Karlstad efter böcker som inte finns på detta jättebibliotek. Som regel går de att smidigt låna in från annat håll.

Förbluffande ofta handlar det då om att ”just den boken” finns på Kristinehamns bibliotek och inget annat i länet – stort tack till personalen i Kristinehamn för ert varsamma handlag med gallrandet!

Anders Ajaxson, Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.