Landsbygden förtjänar bättre!

Insändare
PUBLICERAD:
Moxie, folkets hus-föreningarna och en rad andra saker tas upp i Socialdemokraternas insändare om landsbygden.
Foto: Joakim Magnusson
Människor ska kunna bo och verka i hela kommunen. En livskraftig landsbygd är avgörande för att Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun att bo i. Kristinehamn gynnas av en god utveckling på landsbygden. Vi Socialdemokrater i söder tycker att satsningar på att vidareutveckla företagsamhet och föreningsliv är viktigt för att öka attraktionskraften att bo på landsbygden. Tyvärr är det så att kommunen idag inte satsar tillräckligt på landsbygden och om vi ska vara självkritiska kunde även vi gjort mer när vi styrde.

Vi har under sommaren haft möten med boende i Björneborg och Bäckhammar och det finns många förbättringsområden för att göra vår bygd utanför centralorten mer attraktiv. När det gäller Björneborg är det oerhört viktigt att inte flytta fritidsgården Moxie från Folkets Hus. För barn och unga är det av yttersta vikt med ändamålsenliga lokaler och en verksamhet som är centralt placerad.

När det gäller våra unga är det också viktigt med en upprustning av skolgården. Trasiga sittmöbler är något som måste åtgärdas. Samma problem finns i lekparker och andra parker. Trasiga och ovårdade parksoffor, oklippt gräs och ogräs är inget som skapar en attraktiv miljö för varken unga eller vuxna.

För oss är det också elementärt att kommunen fortsätter att stödja Folkets Hus som är mycket av ett nav i Björneborg. De nedskärningar som gjorts av stödet till den här verksamheten påverkar självklart Folkets Hus negativt. Vi vill också se ett tågstopp och en återetablering av en vårdcentral i Björneborg och det är frågor som vi måste lobba för hos det borgerliga styret i Region Värmland.

När det gäller Bäckhammar är det många som upplever en otrygghet, förorsakad av bl.a. den senaste tidens inbrott i Ica-butiken. Vad kan kommunen göra? En sak är att förbättra belysningen i området runt butiken.

Man känner också otrygghet när det gäller de sociala och drogrelaterade problem som finns och här är det viktigt med en tät och effektiv samverkan mellan socialtjänst och polis. Åtgärder för att öka tryggheten får inte enbart vara något som görs i centralorten. På samma sätt som i Björneborg är det även viktigt att kommunen sköter sina gröna ytor och av samma anledning som i Björneborg är det viktigt att Folkets Hus får fortsatt stöd så man kan fortsätta att erbjuda verksamhet och samlingslokaler som gynnar Bäckhammar. Ett utegym ska vara lika självklart här som i centralorten.

För landsbygden som helhet är det nu också viktigt att kommunen tar fram de serviceplaner som vi Socialdemokrater tog initiativ till när vi styrde, d.v.s. kommunens mål och aktiviteter för att göra landsbygden mer attraktiv. Naturligtvis ska detta ske i dialog med oss som bor utanför centralorten. Inkludering, inte exkludering!

Socialdemokratiska föreningen i södra kommundelen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.