Regeringen faller för publiktrycket

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Amanda Lind (MP), kultur och demokratiminister, och Mikael Damberg (S), inrikesminister, under förra veckans pressträff med anledning av nya stöd till kulturen och idrotten under Covid-19.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Det har länge varit tydligt att förbudet mot fler än 50 personer på allmänna sammankomster och tillställningar har fått en del märkliga utfall. Till exempel har middagar för hundratals kunnat hållas med musik från trubadurer, men när en känd artist spelar är det plötsligt ordningslagen och max 50 personer som gäller. För detta vill regeringen nu göra ett rimligt undantag, som gör utfallet mer träffsäkert. Dessvärre kan inte detsamma sägas om det andra undantaget som presenterades på fredagens pressträff.

Kulturminister Amanda Lind (MP) och inrikesminister Mikael Damberg (S) framkallade säkerligen en viss lättnad inom delar av evenemangsbranschen. Om undantaget går igenom blir det nämligen möjligt att ha fler än 50 personer som sittande publik vid till exempel konserter och fotbollsmatcher. Detta under förutsättning att människor håller avstånd till varandra. Dessutom ska Folkhälsomyndigheten ta fram ett mer generöst tak för hur många personer som får sitta i den glesa publiken.

Detta andra undantag tycks vara en reaktion på påtryckningar från idrottsarrangörer och kanske särskilt scenkultursektorn. Branscherna har absolut drabbats hårt av smittskyddsrestriktionerna, eftersom hela eller en stor del av deras intäkter kommer från att det finns publik som betalar för sig. Men det är också uppenbart att publiksamlingar utgör en smittrisk.

Många inom branschen har därför försökt driva sina verksamheter på andra sätt, till exempel digitalt. Dessvärre har dock en stor del valt att rikta energin mot regeringen och genom påtryckningar försökt få till lättnader av restriktionerna. Det kanske mest uppmärksammade utropet var författaren och artisten Jonas Gardells artikel i Expressen (3/8) där han krävde kulturministerns avgång.

Att branschen låtit utropa högljudda protester tycks vara den enda rimliga förklaringen till varför undantaget för sittande publik nu har tagits fram. Smittrisken med publiksamlingar lär inte bara finnas under själva matchen eller föreställningen, utan också genom att ett större antal människor koncentreras till en plats samtidigt. Medan många har pekat på orättvisan i att stora butiker får ha hundratals kunder så finns där en betydande skillnad.

Människor som åker för att handla kommer och går under olika tider. Människor som ska se en konsert kommer samtidigt och åker samtidigt. Då skapas trängsel, till exempel i kollektivtrafiken, som är desto svårare för arrangören att göra något åt. Ändå är det just publikarrangemang som får ett undantag i lagen, och inte till exempel nöjesparker eller tävlingar utanför arenorna med fler än 50 deltagare.

Regeringens undantag är godtyckligt motiverat och skapar ännu större orättvisor branscher emellan. De kulturarbetare och arrangörer som hela tiden söker politikens beskydd har nu gynnats på nytt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.