Felriktade böter

Insändare
PUBLICERAD:
Kristinehamns biograf.
Foto: Lars Myr
I NKP i fredags kom beskedet att kommunen gjort fel i biografupphandlingen och att kommunen skall betala en "upphandlingsskadeavgift" dvs böter på 430 000 kr.

Detta betyder att en eller flera kommunanställda har felbedömt förhandlingssituationen. Bötesbeloppet måste betalas av kommuninnevånarna som är utan skuld i ärendet.

Utdelas någon form av påföljd till den/de felande? T ex reprimand, böter, löneavdrag eller annat? Blev inte Konkurrensverket eller jurister på SKR tillfrågade i förväg?

För c:a två år sedan fanns ett ärende om utebliven skolgång hos en elev där Skolinspektionen hotade kommunens innevånare med 600 000 kr i böter. Vid efterkontrollen drogs dock yrkandet lyckligtvis tillbaka.

Det är inga småsummor det rör sig om när makthavare och myndigheter jonglerar med komuninnevånarnas gemensamma tillgångar.

För en normalt funtad person är lagen orättvis och oacceptabel.

Patrik Rydbeck

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.