Handla upp och handla rätt

Ledare
PUBLICERAD:
Gotlandsfärjan Gotlandia II vid kaj i Visby.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
När det inte finns någon konkurrens mellan företag kan plötsligt staten framstå som det enda alternativet. Ungefär så låter det när regeringen nu har gett Trafikverket i uppdrag att bland annat undersöka hur Gotlandsfärjorna skulle kunna drivas i statlig regi efter 2027. Och nog blir det dyrt för staten om bara ett enda företag har lagt anbud på upphandlingen om trafiken mellan ön och fastlandet. Men det tycks inte alls ha slagit regeringen att upphandlingen i stället kan göras mer attraktiv så att fler företag ska vilja konkurrera.

Gotlandsfärjorna är bara ett exempel på ett genomgående problem i hela den offentliga sektorn. Konkurrensen är för låg i de allra flesta offentliga upphandlingar, vilket konstaterades av Konkurrensverket tidigare i år.

Låg konkurrens leder inte minst till att kommuner, regioner och myndigheter ofta betalar mer för en sämre produkt eller tjänst. Med tanke på att offentliga upphandlingar omsätter ungefär 700 miljarder kronor per år, motsvarande 17,5 procent av Sveriges BNP, är det inget litet bekymmer. Här finns rejäla summor att spara, vilket kommer lägligt när hanteringen av coronapandemin lämnar ännu färre slantar över till andra utgifter än vanligt.

I en rapport (26/6) från Entreprenörskapsforum konstateras att hinder för många företag när det gäller upphandlingar kan vara höga kostnader eller kort tid för att ta fram och lägga anbud. Dessutom blir krav på referensuppdrag inom det offentliga ett sätt att hålla nya leverantörer borta från upphandlingarna. Vissa företag tecknar rena förlustaffärer för att kunna få ett referensuppdrag, och därefter kunna vinna upphandlingar, men för mindre företag är den metoden knappast ett alternativ.

Som tur är finns det relativt enkla sätt för kommuner, regioner och myndigheter att öka konkurrensen i upphandlingarna. I rapporten från Entreprenörskapsforum ges exempel som att ha en tydligare upphandlingsplan, slopa krav på offentliga referensuppdrag och att tidigarelägga kommande upphandlingar.

Poängen är att det ska bli så enkelt som möjligt för företag av alla storlekar att hinna lägga anbud och ha en chans i upphandlingen. För de som vinner uppdrag från det offentliga kan det dessutom vara en räddning för företaget under coronakrisen. Det är ytterligare en anledning att se till att även företag som har det kämpigt ekonomiskt kan ha en chans. Samtidigt kan kommuner, regioner och myndigheter både spara pengar – uppemot 85 miljarder kronor, enligt Entreprenörskapsforums rapport – och säkra kvaliteten på de varor och tjänster som upphandlas.

Innan det blir aktuellt för staten att köra egna färjor mellan Gotland och fastlandet bör alltså själva upphandlingsförfarandet ses över. Om bara en leverantör lägger anbud på en upphandling är det mer troligt att felet ligger hos myndigheten, regionen eller kommunen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.