Ny kärnkraft ska också vara säker

Ledare
PUBLICERAD:
Ringhals kärnkraftverk.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Den nya så kallade fjärde generationens kärnkraft är fortfarande på utvecklingsstadiet. Men när den väl kan börja användas vore det rimligt om vi redan har lagstiftning som tillåter att nya reaktorer byggs. I en debattartikel i DN (27/7) föreslår Moderaterna och Liberalerna just en sådan lagändring, men går dessvärre lite väl långt i framtidsvisionerna.

M-ledaren Ulf Kristersson och L-ledaren Nyamko Sabuni skriver att de vill öppna för att tillåta fler nya reaktorer än dagens maximalt tio. Fler reaktorer kan behövas eftersom de nya kommer att vara mindre, och dessutom kunna drivas på avfallet från dagens kärnkraft. Dessutom vill M och L tillåta kärnkraftverk på andra platser än Ringhals, Oskarshamn och Forsmark.

Kristerssons och Sabunis ambition att öppna lagstiftningen för nästa generations kärnkraft är god, men i förslaget bortser de från den viktiga säkerhetsaspekten. Även om risken för olyckor i driften av kärnkraftverk är liten, och spås bli ännu mindre, måste de fortfarande vara skyddade från yttre påverkan.

Våra befintliga kraftverk är skyddsobjekt och har till exempel flera fysiska skyddsbarriärer, särskild bevakningspersonal och flygförbud över anläggningarna. Det får inte finnas någon risk att illvilliga personer kommer nära ett kärnkraftverk för att till exempel sabotera och i värsta fall orsaka radioaktiva utsläpp. Till att börja med vore det därför rimligare att låta ny kärnkraft byggas på de befintliga platserna.

I en debatt med Sabuni i SR P1 (27/7) påpekar energiminister Anders Ygeman (S) just vikten av att säkerheten runt kärnreaktorerna kan upprätthållas. Det är dock tydligt att Ygeman inte främst vill hålla kärnkraften säker, utan snarare låsa dörren helt och hållet för nya reaktorer. Han hävdar exempelvis att det inte finns något intresse hos marknaden för att bygga ny kärnkraft, och avfärdar energislaget med att vi redan i dag sammantaget producerar mer el än vi använder.

Ygemans argument mot ny kärnkraft är både uttjatade och missvisande. Poängen med kärnkraft är inte att vi annars har för lite el, utan att vi ska kunna producera högkvalitativ el precis när vi som mest behöver det. Och inte är det heller konstigt att företag drar sig för att investera i Sverige när systemet är riggat för att göra kärnkraft olönsamt genom exempelvis elcertifikatsystemet. Beslutet att med kort varsel återstarta reaktorn Ringhals 1 från ett driftuppehåll tidigare i somras visar tydligt varför kärnkraften behövs.

Den politiska inblandningen i energimarknaden tillsammans med Ygemans och regeringens attityd i frågan är just det som gör att kärnkraftens framtid i Sverige ser mörkare ut. Detta borde M och L fokusera på att mota bort, utan att bortse från säkerheten runt kraftverken. Minireaktorer på fler platser i landet kan mycket väl vara framtiden, men på vägen dit behöver mer närliggande skavanker i den svenska elmarknaden filas bort.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.