Var det rätt att ha ett nämndmöte om flygeln?

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om konsertflygeln fortsätter.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Jag blir så trött när jag läser att Monica Marker kallat in kulturnämnden till ett extra möte med som enda ärende på dagordningen att bestämma var skåpet (pianot) ska stå. Var finns visionerna? Ska inte politiker fatta inriktningsbeslut och tjänstemän med utbildning och erfarenhet genomföra dem på bästa sätt, eller?

Förutom att politikerna i det extra inkallade nämndmötet ska ha arvode och att det är slöseri med skattemedel, bör frågan ställas: får politikerna ens fatta ett sådant beslut? Att bestämma om pianot ska stå i foajén eller i utställningshallen är inte ett beslut som politiker ska fatta, eller? Var finns visionerna? När visionerna saknas återstår bara behovet att visa att man kan och får bestämma och att Monica Marker har makt att göra detta råder det inget tvivel om.

Men var finns visionerna? Borde inte det faktum att vi tappar i invånarantal oroa Marker mer än var pianot ska stå? Jag läser att vi har tappat skatteintäkter med tio miljoner på grund av utflyttning. Kommunen saknar därutöver en vision om framtiden med en enda viljeinriktning som också kan tjäna som position på bostadsmarknaden. Våra politiker satsar inga pengar på att marknadsföra kommunen för inflyttning med ett långsiktigt mål. Kulturen kunde med rätt politiker vara en bidragande orsak till att flytta hit om man sköter sina kort väl. Liksom idrotten, skolan, barnomsorgen, äldrevården om vi alla samarbetar över förvaltningsgränserna.

Inflyttning är en hit. Oavsett om man är pensionär eller barnfamilj tjänar kommunen skatteintäkter på inflyttningen och det är bra för den långsiktiga utvecklingen av Kristinehamns kommun. Det vi medborgare behöver fråga oss är om vi ska ha visionslösa politiker som ytterst styrs av partiboken och från partihögkvarter i Stockholm eller om vi ska ta saken i egna händer och bilda ett parti som verkligen gynnar Kristinehamn på kort och lång sikt? Varför kallade Monica Marker in en extra nämnd i semestertider när hon lika gärna kunde ha utlyst en folkomröstning i denna så uppenbart viktiga fråga? Svaret är givet: Enda anledningen var att en gång för alla visa var skåpet (pianot) ska stå. Och det kostade oss medborgare skattepengar. Så går det till när visionerna saknas.

Lars Ahlqvist

Politiskt oberoende fd kommunikationschef i Kristinehamns kommun

Svar direkt

Mycket märkligt att en f d kommunanställd tjänsteman går i polemik med folkvalda politiker. Han borde ju veta bättre, hur rollerna ser ut.

Politiken ansvarar för mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Inget av detta går att delegera. I det här fallet hade en - helt enig - nämnd två mål: Att rädda ett kommunägt, dyrbart instrument från förstörelse. Att, som tidigare år med ett par konserter per år, kombinerade med guidad visning av konst, öka besökstalet på konstmuseet. Det senare oroar nämnden mer än var en flygel ska stå.

Monica Marker (M)

Ordförande i kulturnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.