• idag
  3 aug
  20°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  4 aug
  20°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  5 aug
  18°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  6 aug
  21°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  7 aug
  24°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Jane Larsson svarar signatur Nyfiken

Insändare
PUBLICERAD:
Jane Larsson (C)
Foto: Josef Wiklund
Tack för din fråga. Ja, det är härligt med många pigga pensionärer. Jag hoppas att vi alla får vara det så länge vi lever. Tyvärr finns det många som inte får vara sig varken friska eller pigga.

Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demenssjukdom. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Detta är också en så kallad anhörigsjukdom. Det drabbar de anhöriga hårt när minnet blir allt sämre och möjligheten att ”nå fram” till personen gradvis försvinner och beteende kanske förändras på det mest negativa sätt man kan tänka sig. Som tur är får inte alla det så svårt, utan kan klara vardagen bra med mycket stöd av anhöriga. Men, det kräver mycket av den anhörige i alla fall.

Kunskapen om det vi vardagligen kallar demens var länge mycket bristfällig och senilitet (som man ofta sade förr) betraktades närmast som en oundviklig följd av åldrande. Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.

Stiftelsen Silviahemmet® grundades år 1996 på initiativ av H.M. Drottning Silvia. Drottningen insåg tidigt att kunskap är verktyget för att kunna förstå, hjälpa och bemöta en person med demenssjukdom. Silviahemmets mål är att genom olika utbildningssatsningar bidra till högsta möjliga livskvalitet för drabbade av demenssjukdom och deras anhöriga.

Silviahemmet utbildar olika yrkeskategorier i vård och omsorg som möter personer med demenssjukdom till exempel på sjukhus, i vårdboenden eller i hemtjänsten. Utbildningar för anhöriga genomförs regelbundet. Kunskap om olika demenssymtom och bemötandets betydelse ger en ökad förståelse och bättre möjlighet att hantera svåra situationer.

I Kristinehamn är Sörgårdens dagverksamhet certifierad, nr 79 och Demensvårdsteamet, Nr 78. Båda skall omcertifieras under 2021 för att få behålla sitt certifikat. Här gör man ett fantastiskt arbete för dom som har diagnos.

Certifieringen varar i tre år. För bibehållande/ förnyat certifikat efter 3 år krävs att totalt 70% av samtliga anställda har genomgått steg 1 och att alla arbetsledare är utbildade samt att minst två undersköterskor per avdelning är reflektions- ledarutbildade och leder reflektionsstunder. (Se Silviahemmets broschyr).

För Centerpartiet är det viktigt att fortsätta utöka kunskapen om demenssjukdomar. Vi vill ju ha det bästa äldrevårdsalternativet i Kristinehamn. Därav vår motion. Hemtjänsten är en stor grupp som förmodligen kommer att möta människor och familjer med minnessjukdomar i olika stadier både innan slutlig diagnos är ställd och efter. Därför önskade vi att flera i Kristinehamns kommun kunde få möjligheten att utbilda sig i detta viktiga arbete. Sjukdomen är också en tyst sjukdom, där skammen är stor när de klara stunderna infaller och personen förstår att man inte kommer ihåg eller hanterat situationer som ”normalt”. Kunskapen, bemötandet och tålamodet hos omgivningen blir då ännu viktigare.

I Sverige finns det Demensförbund med lokalavdelningar. En sådan avdelning finns också i Kristinehamn.

Med önskan om en god och Coronafri sommar.

Jane Larsson

Kommunalråd för Centerpartiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.