Mer pengar till välfärden!

Insändare
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte mer i plånboken än Kristinehamnssamverkan men lägger pengarna annorlunda i sitt förslag inför tisdagens kommunfullmäktige.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Den 16 juni kommer kommunfullmäktige att anta en budget för nästa år. Vår kommun har precis som flertalet av landets kommuner en besvärlig situation och därför är det viktigt att dels anta en budget som hanterar kommunens medel på ett ansvarsfullt sätt dels tillgodoser de behov som finns i kommunen och framförallt det behov som finns inom välfärden dvs barnomsorg, skola, vård och omsorg.

Vi vill därför fördela mer pengar till välfärd än vad den blågröna majoriteten gör. Nödvändigt i dessa tider.

Vår budget innebär att mer pengar fördelas till bl a barn och ungdomar, äldre och mer pengar till utsatta grupper. Något som är nödvändigt!

Skolan behöver få mer resurser och resurser för att man ska lyckas få fler barn och unga att uppnå skolans mål, mer pengar till barnomsorg för att man inte ska tvingas göra ännu fler besparingar.

Socialtjänsten behöver få ökade resurser eftersom kostnaderna för försörjningsstödet blir större bl a på grund av högre arbetslöshet. Fler barn och unga far illa på olika sätt och det är också en anledning till att vi ger mer pengar till socialnämnden. Äldre får också mer än det majoriteten föreslår eftersom behovet av stöd till våra äldre ökar.

Vi ger tekniska nämnden mer medel i vårt förslag bl a för att tillgodose behovet av anläggningar för barn och unga. Även kulturnämnden får mer pengar i vårt förlag. Kulturen är en viktig del av välfärden och för att vi ska må bättre.

Även om det just nu är svåra tider, så är det viktigt att så långt det är möjligt fördela mer pengar till vår gemensamma välfärd.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.