Coronanöden har ingen särskild lag

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Brister det egna ansvaret bör en del kommuner ges rätt att neka hemtjänst för personer som inte är skrivna på orten.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Coronapandemin har gjort resor kontroversiella. Folkhälsomyndigheten avråder människor från att åka iväg. Särskilt riskgrupper ska minimera sina sociala kontakter och hålla sig hemma – för att begränsa smittspridningen, minska belastningen på vården och ytterst säkra sin egen hälsa. Att myndighetens rekommendationer saknar juridisk udd, oavsett hur skarpa de sägs vara på pressträffar, står dock klart efter en pinfärsk dom i förvaltningsrätten i Göteborg (4/5).

Domstolen har behandlat frågan om en kommun får neka sommargäster och andra tillfälliga besökare hemtjänst. Svaret är nej, till många pressade lokalpolitikers förtret. Förvaltningsrätten slår fast att en kommun – i det aktuella fallet Falkenberg – inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller inte.

Från regeringen är det däremot lite andra bud efter domen. Socialminister Lena Hallengren (S) betonar att även om man har lagen på sin sida så kan man inte bara åka till en annan kommun och förvänta sig att hemtjänsten ska fungera (SR, 4/5). Därmed försöker hon, likt myndigheterna, utan tvång få människor att hålla sig hemma.

Det finns många poänger med att särskilt riskgrupper ska fundera en, två och tre gånger över sommarsemestern. Den som är beroende av hemtjänst under vistelser i fritidshuset riskerar i värsta fall att sprida smittan till andra, eller att själv bli smittad. Det är inte heller så att hemtjänst helt saknas, utan den är kopplad till den egna kommunen. Och den som reser iväg från hemkommunen får räkna med att göra vissa uppoffringar eller försöka lösa servicen på annat sätt.

Det finns även en fara att både den kommunala och den regionala vården blir överbelastad om många reser från bostadsorten. Såväl sjukvården som den kommunala hemtjänsten på många orter är anpassad främst efter den fastboende befolkningens storlek.

När många kommuner är hårt pressade av coronakrisen finns det också rent praktiska orsaker till att kunna neka hemtjänst till personer boende på andra orter. Resurserna är begränsade och personalsituationen ansträngd. Ett undantag från kravet på hemtjänst till tillfälliga besökare bör dock främst gälla de platser som kan förväntas vara hårt belastade under sommaren. Och vilka kommuner det kan handla om kan man många gånger se genom att följa kuster eller vattenleder, likt Göta kanal. Det är skärgården i Tjust, Gotlands saltstänkta klippor och Bottenvikens horisontlinje som lockar svensken under sommaren. Precis som stränderna längs med Vänern, Vättern och Fryken.

Samtidigt går det att resa ansvarsfullt. Den som är frisk, har begränsat sina kontakter långt innan avfärd och åker för en isolerad tillvaro i fritidshuset bör inte stoppas. Den som äger ett hus i en annan kommun har också en rätt att få bege sig dit för att se till det.

Det finns ingen särskild lagstiftning för coronapandemin. I stället sätts var och ens eget ansvar på prov. Men brister det egna ansvaret bör en del kommuner ges rätt att neka hemtjänst för personer som inte är skrivna på orten.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.