Vi måste kunna bli mer självförsörjande

Insändare
PUBLICERAD:
Louise Hamilton
Foto: Josef Wiklund
Adam Slottner skriver i en insändare att vi ska bevara befintlig åkermark istället för att bygga på den. Dagens situation visar hur rätt han har! Coronapandemin blottlägger hur sårbart vårt samhälle är, Sverige behöver kunna förse sina invånare med livsmedel om gränserna stängs.

För 40 år sedan var Sverige helt självförsörjande vad gäller baslivsmedel, nu har det minskat till hälften. Vi kan bara tillgodose landets egna behov av socker, morötter och spannmål, i övrigt är vi beroende av import. Det beror delvis på att vi väljer utländska matprodukter istället svenska. Fast där håller vi på att ändra oss, efterfrågan på närproducerat ökar.

Men det beror också på att vi bygger bort jordbruksmark.

Det är inte bara rädsla för stängda gränser som talar för att vi ska stödja svensk livsmedelsproduktion. Vi måste minska den miljöpåverkan som långa transporter medför. Sverige har dessutom högre krav på djurhållning än många andra länder.

Klimatförändringar, befolkningsökning och minskning av odlingsbara ytor kan göra åkermark till en bristvara. Och bin, humlor, fjärilar och blomflugor, riskerar att försvinna eftersom vi människor förstör deras livsbetingelser. Utan deras tjänster klarar sig inte växtligheten. Vi vi vara förutseende ska vi måna om vår livsmedelsproduktion, för miljön och för minskad sårbarhet vid kris

Enligt miljöbalken får jordbruksmark exploateras bara i undantagsfall, för att tillgodose ”väsentliga samhällsintressen” och om det inte finns någon annan lämplig mark. I vår kommun finns alternativ till att ta odlad mark i anspråk.

Louise Hamilton

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.