Våld, missbruk och psykisk ohälsa sätts inte i karantän

Insändare
PUBLICERAD:
Marie Oudin, Moderaterna.
Foto: Frida Johansson
Förutom sjukdom och medicinska besvär som följer med Covid-19 ökar också andra problem i samhället. Det finns en särskild grupp som nu löper större risk att utsättas för psykisk och fysiskt våld än andra och det är barnen.

Coronaviruset isolerar människor i hemmen men det sätter inte våld, missbruk och psykisk ohälsa i karantän. Att stoppa virusspridningen måste ha hög prioritering men det får inte förta arbetet med att förebygga att barn och unga far illa. Tvärtom måste det prioriteras upp ännu mer. I denna svåra kristid behöver vi hålla ihop och framför allt vara extra uppmärksamma på om någon i vår omgivning inte har det bra. En särskilt utsatt grupp är barn och unga där många växer upp i familjer som präglas av missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation och kriminalitet. Precis som vid olika högtider där vi ser att våld och misär i hemmet ökar så kan vi räkna med att det gör det nu. Riskerna ökar när jobb, skola, fritidsaktiviteter, sociala kontakter som tidigare varit en trygg punkt eller ett andrum försvinner, då kan det bli extra svårt. Här gäller det att socialtjänsten, skolan, sjukvården och Polisen är särskilt uppmärksam och stärker upp sitt arbete.

Nu när våra gymnasieelever pluggar på distans och när fler jobbar hemifrån eller sitter i hemkarantän så behöver kommunerna ge tjänstemän i uppdrag att se över det förebyggande arbetet gällande våld i nära relation, missbruk i familjer där det finns hemmavarande barn, hedersförtryck, psykisk ohälsa och suicid. Kommunerna behöver även öka samarbetet och kontinuerligt stämma av med frivilligorganisationer och Svenska kyrkan för att lyssna in vad de ser i nuläget. Vissa familjer kan behöva ökat försörjningsstöd då ekonomin blir trängd, andra kan behöva samtalsstöd eller andra hjälpinsatser, det viktiga är att vi nu är extra uppmärksamma och jobbar mer uppsökande än vanligt.

Detta är både en unik och svår situation som kan vara livsomvälvande på flera sätt. Några kommer att förlora en anhörig, ekonomin kan förändras till det sämre, man riskerar att bli deprimerad, orsaker som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och i allra värsta fall, suicid. Detta måste samhället förebygga på bästa sätt men framför allt så måste vi alla vara medmänniskor och bry oss om varandra lite extra mycket i dessa tider. Var uppmärksam på om något inte står rätt till och agera vid behov.

Om man är hemma och hör ljud, bråk och skrik som oroar, kontakta Polisen på 114 14. Om du hör talas om eller ser barn eller unga du kan misstänka far illa, kontakta socialtjänsten. Tänk på att det är bättre att agera en gång för mycket än en gång för lite. Som barn eller ung ring, mejla eller chatta med Bris - Barnens rätt i samhället: 116 111. Kvinnofridslinjen finns öppen dygnet runt med telefonnummer: 020-505050. Man kan även kontakta Anhöriglinjen: 0200-239 500.

Ta hand om er själva och hjälp andra särskilt mycket under denna svåra tid.

Marléne Lund Kopparklint, riksdagsledamot (M)

Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande Kristinehamn (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.