Ska vi verkligen förstöra åkermark?

Publicerad:
Adam Slottner, Centerpartiet, tycker att kommunen ska tänka om kring detaljplanen för Sunneberg. Foto: Frida Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Då vi idag står inför globala utmaningar på grund av pandemin med det nya coronaviruset är det extra olämpligt att vi i kommunen går vidare med delar av planen på bebyggelse vid Sunneberg/Stampbrogatan som tar i anspråk och förstör matproducerande åkermark för all framtid.

I en tid av världsomspännande kris så är det oerhört viktigt att vi ser över våra långsiktiga tillgångar och säkrar vår jordbruksmark inför framtida utmaningar. Det är grundläggande både det militära och civila försvaret att vi helt enkelt har mat.

Miljöbalken säger:

"3:4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk istället."

"Men det är bara ett hektar!" säger någon (ett hektar är som två fotbollsplaner, 100x100 m). Har du funderat på hur mycket mat "bara ett hektar" kan ge oss varje år? Här är några exempel i ungefärliga, genomsnittliga siffror:

Odlar vi vete på den marken räcker det vetet till runt 6000 vanliga limpor eller bortåt 300 000 (!) kanelbullar.

Odlar vi havre ger det runt 100 000 portioner havregrynsgröt.

Odlar vi potatis ger det ca 125 000 portioner, eller 29 000 chipspåsar.

Ett hektar ger ungefär mat åt en ko, så då kan vi få drygt nästan 10 000 liter mjölk (och en kalv), eller 900 kg ost som räcker till pålägg till 60 000 ostmackor.

Och allt det här varje år!

I planen för Sunneberg är det mycket lätt att bara ta bort den del som berör just åkermarken och sedan gå vidare med resten av planen. Det finns annan mark som kommunen äger som som inte är åkermark som kan användas för byggande istället.

Så hjälp till att se till att åker- och betesmarker får vara mark för matproduktion för allas våra framtida behov. Alla utan undantag behöver mat, vi har ett ansvar att se framåt och då är skydd av jorbruksmark en av de viktigaste sakerna att prioritera. Vet du till exempel att hela sveriges odlingsbara mark ryms på en yta stor som Småland?

Därför ska vi inte bebygga åkermark på vare sig Sunneberg eller Höja eller annan sådan mark i kommunen. Åkermark ska inte bebyggas och förstöras, den ska säkras för framtida generationer.

Adam Slottner

Centerpartiet

Artikeltaggar

Adam SlottnerCenterpartietDetaljplanerInsändareSunneberg

Läs vidare