Energikris?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är inte orolig för klimatförändringar.
Foto: Johansen, Erik

Kristinehamns Energi inbillar sig att de är stora elproducenter, vilket de inte är.

De är enbart transportörer och har inte med el-kapacitet att göra, de ska bara se till att den el som kunden beställt av sin elproducent levereras på ett säkert sätt.

Yrandet att lära ut ett förändrat förbrukningssätt ingår inte i deras uppgifter. Eventuellt kommande elbrist kommer att hanteras av andra potentater.

Nu har det blivit eländigt för gamla människor, boende i villa, matlagning under dagtid kan kosta okristligt mycket. Dessutom ska de sköta tvätt och städning nattetid för att undvika höga nätavgifter.

Undantagna är boende i lägenheter, även de använder strömslukande apparater.

Förändringen av nätavgifter bottnar tydligen i en ogrundad rädsla för klimatförändringar.

Luktar Miljöparti.

Solen som är skapelsens moder sköter planetens klimat, människans uppgift är att: sköta miljön. Väderförändringarna beror på en mängd olika faktorer bl a växlingarna mellan magnetiska nordpol och sydpol, förändringar av havsströmmar medmera.

I Patagonien växer glaciärerna och på andra håll minskar de.

Koldioxiden är tydligen inte farlig för oss. Vi blir ju fler och fler samt lever längre. När vi så småningom lämnar livet kommer vi att ingå i kretsloppet och förvandlas till fossil energi.

Realist

Svar direkt

Hej Realist!

Vi har under de senaste åren succesivt ändrat sättet att beräkna nätavgiften. En anledning till det är att göra tariffen mer rättvis där man betalar för utnyttjandet av elnätet och inte utifrån vilken mätarsäkring anläggningen har. Det görs genom att sänka den fasta avgiften och resterande del blir en rörlig avgift som är påverkbar. Vi kallar detta för en effektbaserad tariff i motsats till en tariff som är baserad på anläggningens mätarsäkring.

Vårt uppdrag är, precis som du skriver, att se till att alla som bor i vårt nätområde får el till sin anläggning på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna göra detta även i framtiden så krävs det att vi alla hjälps åt att sprida ut energianvändningen över dygnet, för att inte få svårt med leveranser av el under vissa tidpunkter på dygnet när många t ex kommer att vilja ladda sina elbilar samtidigt. Vi tycker att den som lyckas med att sprida ut energianvändningen ska belönas genom en lägre nätavgift, vilket man gör i och med den nya prissättningen.

Det stämmer att det är dyrare att använda mycket el samtidigt under vardagar 7-17, månaderna november-mars, men vi säger inte att man för den skull ska sköta tvättning och städning nattetid. Vi är dock tacksamma för att man styr sitt effektuttag till efter kl 17 vintertid när belastningen i elnätet är lägre än under dagtid. Om du har några frågor om det nya sättet att beräkna nätavgiften, hör gärna av dig till vår kundtjänst på 0550-881 50 så ska vi göra vårt bästa för att besvara dina frågor. Du kan också läsa mer på vår hemsida www.kristinehamnsenergi.se.

Johan Larsson, VD för Kristinehamns Energi AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.