Full respekt för ert arbete

Insändare
PUBLICERAD:
Äldreomsorgsnämnden svarar Uska.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Svar till USKA, ”Så ser verkligheten ut för en undersköterska inom hemtjänsten”. Publicerad 2020-02-19 i NKP.

Jag vill börja med att tacka USKA för viktiga synpunkter. Jag har full förståelse och respekt för det jobb som ni medarbetare inom äldreomsorgen utför. Det kräver mycket kunskap, ett genuint engagemang och ett stort mått av flexibilitet. Jag vet också att ni är problemlösare av rang och att ni alltid försöker hantera de situationer som uppstår på bästa sätt.

Mitt uttalande som citerades i artikeln införd i NKP 2020-02-14, ”två delade turer på en sexveckorsperiod”, var ett exempel taget från en specifik del av socialförvaltningens verksamhet. Jag vet att det handlar om ett spann och att variationer förekommer mellan olika arbetsplatser och arbetsgrupper. Schemaläggning är en svår process och jag har tillit till att ansvariga verksamhetschefer med sina ledningsgrupper driver detta arbete på bästa möjliga sätt.

Sonja Höglund, Ordförande äldreomsorgsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.