"Jag förespråkar bara ett mer hållbart jordbruk"

Insändare
PUBLICERAD:
Synen på klimatet, ekologiska produkter och jordbruket skiljer sig åt.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Hej Demokrati!
Det du trycker på här är ganska intressant.

Det stora problemet med Miljöpartiet är... den oinbjudna och oavsiktliga moralism som uppkommer när man hänvisar till ohållbara förhållningssätt. Den uppkommer i de flesta av våra frågor. Sedan 80-talet har vi efterfrågat hållbarhet och sedan dess har vi varit ”flummiga” i folkmun. Detta händer för att vi ifrågasätter samtidens normer som tyvärr inte håller måttet för hållbarhet. Folk blir arga när vi påpekar det, för de anser att vi moraliserar och skuldbelägger. Men med den moralism skapar vi ett dåligt samtalsklimat och minskad konstruktivitet vilket vi bevittnar stundtals. Och hallå, var är åsiktsfriheten du käre demokrat?

Jag förespråkar bara ett mer hållbart jordbruk, hållbart skogsbruk, ett hållbart näringsliv, hållbart vardagsliv, hållbar ekonomi. Men eftersom jag i detta fall tycker ekologiskt är bra, så blir du illa berörd?

Samma sak hände när vi sa; ”Bilarna är farliga, kvävedioxiden dödar oss i städerna och koldioxiden utsätter klimatet”... då summerar folk det som att Miljöpartister hatar folk med bil eller bilar överhuvudtaget. Egentligen ville vi bara förespråka andra transportsätt och lösningar som inte påverkar människors och djurs hälsa och framtid negativt. Men istället blir man uthängd som en flummis som inte vet vad landsbygd är, och bil får man inte äga utan att framstå hycklare? Vem moraliserar då egentligen?

Jag har bott bland fälten jag med, där det gick en buss på morgonen och en på kvällen in till gymnasiet.

Tvärtom så är det så att våra tankar är idag en norm. En norm som man globalt strävar efter för att åtgärda vissa globala problem. Agenda 2030 är ett FN-uppdrag som ska säkerställa framtiden för andra människor än vi.

Det gäller att se helheten. Att förstå integriteten och funktionen hos fosforns- och kvävets kretslopp. Att analysera djurhållningen som kräver en hel del foder, oftast soja från utlandet, som behövs för producentländernas egna livsmedelsförsörjning och bidrar till långa transportsträckor samt avskogning.

Varför den ledande forskningen pekar på att vi måste minska vårt köttintag, äta mer protein från växtriket, odla mer ekologiskt, närproducerat, mer naturbetesmarker, mer varierad odling, är för att dagens jordbruk inte är hållbart nog för att klara av Parisavtalet och den biologiska mångfalden. Detta betyder inte att allt jordbruk ska tvingas in i ekologisk odling, utan att försöka öka den ekologiska produkten som många efterfrågar som livsmedel.

Kommunen antog nyss ny kostplan med ambitiöst mål om högre andel ekologiskt. MP har ett mandat, så flera andra tycker likadant. Varför?

Fakta som forskare förenats om i IPCC-rapporten om markanvändningen men också IPBES:s rapport om artutrotningen blottar vår markanvändning som en nyckelfaktor.

Hur ser en framtid ut i Sverige, eller Kristinehamn där vi ökat medeltemperaturen 4-5 grader och bina är utrotade?

Det som föreslås i dessa rapporter, är att vi måste värna om planetens ekosystemtjänster. För idag överskrider vi dem, fastän vi ska bli 10 miljarder på jorden.

Och befolkningen måste hjälpa till i omställningen och underlätta för de som är producenter.

Svenskt jordbruk är i framkant och det måste det fortsätta vara även i framtiden. Därför gick regeringen ut häromdagen med uppdraget om utredning för ett fossiloberoende jordbruk, då styrmedel och åtgärder ska stödja den utvecklingen.

2018 uppdagades Jordbruksverket att jobba för ökad ekologiskt, för att bemöta marknadens efterfrågan.

Det går inte att sticka huvudet i sanden och strunta i de globala hoten om artutrotningen och klimathotet. Vi måste ju ställa om här och nu. Alla sektorer. Och vi är på god väg tack vare Miljöpartiet!

Och det är absolut ingen moralisering av bönder, som du verkar missförstått det till.

Mvh Oscar

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.