Bygg inte åttavåningshus på Sannakajen

Insändare
PUBLICERAD:
På Sannakajen, närmast bron, ska två nya lägenhetshus byggas, enligt beslut hos kommunala bostadsbolaget.
Foto: Frida Ingemarsson
Snälla, snälla Kristinehamns kommun. Upplåt inte mark till det kommunala bostadsbolaget på Sannakajen.

För det första: Området planlades och gestaltades för just den småskaliga bebyggelse som nu byggs och inte för åttavåningshus. Varför ändra på ett vinnande koncept?

För det andra: Privata byggherrar har också sett potentialen i området och nu växer det fram bostäder i planens anda. Dit flyttar många äldre som lämnar sina hus men också barnfamiljer. En eftersträvansvärd mix av människor skapas. Varför skall det helägda kommunala bostadsbolaget tillåtas hindra denna utveckling?

Det måste finnas andra markområden för bolagets planer. Varför inte kvarteret Tellus vid stadshotellet? Det bästa hade förstås varit att bygga på befintliga byggrätter i den övre delen av den nya Stadsparken. Det hade bara varit att söka bygglov på gällande plan om nu inte en skatebordbana lagts ovanpå byggrätten förstås.

Lars Nilsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.