Vi vill lyfta fler till egen försörjning

Insändare
PUBLICERAD:
Eric Hesselius.
Foto: Maria Andersson
Kostnaderna för försörjningsstöd ligger på en mycket hög nivå för Kristinehamns kommun och fortsätter att öka. Det finns flera skäl till detta bland andra ökad psykisk ohälsa, hög arbetslöshet, Arbetsförmedlingens omorganisation och höga kostnader för integration.

Att sakna egen försörjning, och inte ha struktur i sin vardag kan påverka hela familjen, inte bara att få iväg ungarna till skolan utan också möjligheten att skapa ett hem som inbjuder till läxläsning och arbetsro.

Kristinehamnssamverkan tror att en medicin mot en ostrukturerad vardag är att ha meningsfulla aktiviteter att delta i. Endast i undantagsfall ska försörjningsstödet inte vara kopplat till en motprestation.

Det finns flera områden där vi i politiken kan göra insatser för att fler ska få en meningsfull vardag.

•Vi ska jobba proaktivt för att personer med egen försörjning av olika skäl inte blir beroende av bidrag.

•Vi ska stärka kommunens relation med våra lokala företag för att tillsammans skapa fler praktikplatser i den privata sektorn.

•Vi ska stärka kommunens möjlighet till handledning, även på privata företag.

•Vi ska kartlägga och rikta våra insatser till de geografiska områden där de gör mest nytta.

•Vi ska tillsammans med Region Värmland öka insatserna för att minska den psykiska ohälsan.

Som ett första steg i vårt arbete ger nu socialnämnden förvaltningen i uppdrag att tillsammans med skolan ta fram statistik för att undersöka hur stort sambandet är mellan familjer som beviljats försörjningsstöd och elever med låg måluppfyllelse. Det gör vi för att se om riktade insatser till enskilda familjer också kan ge goda effekter på hur barnen klarar skolan.

Att öka måluppfyllelsen i skolan och att minska antalet familjer och individer som beviljas försörjningsstöd är en ödesfråga för Kristinehamn. Vi är alla beroende av att vi i framtiden har en befolkningsstruktur där så få som möjligt lever på försörjningsstöd och där fler betalar för färre.

Vi vill att den här satsningen ska ge ett positivt resultat redan om två år.

Eric Hesselius (L), Kommunalråd och ordförande i socialnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.