Miljöpartiet vill värna Vålön

Insändare
PUBLICERAD:
Miljöpartiet vill försöka få till ett avtal med markägaren för Vålön.
Foto: Jenny Edvardsson
2018, när det blev känt att Vålön skulle säljas var Miljöpartiet med och drev att vi skulle köpa ön. Tyvärr blev den dyrare än den summa kommunen ansåg sig kunna erbjuda och det blev ingen affär.

Men frågan om att värna Vålöns miljövärden har varit aktuell hela tiden. Kommunens planeringschef har haft kontakt med markägaren och avgivit rapporter om läget till kommunstyrelsen. Sällskapet för Naturskydd deltog i ett kommunstyrelsemöte förra året och ställde frågor vars svar gav dem och oss hoppet om att kontakterna med markägaren skulle resultera i att de delar av ön som gränsar till naturreservatet undantas från avverkning.

Men den ersättning som markägaren nu begär betraktas som för hög och därför vill kommunen inte gå vidare.

Frågan var uppe för diskussion på kommunstyrelsens senaste möte, då vårt partis representant var frånvarande p.g.a sjukdom. Men så här är vår syn på saken:

Ön är viktig för många av våra invånare och för turister. En skärgårdskommun behöver erbjuda lättåtkomliga besöksmål på våra öar, även för de som saknar egen båt. På Vålön, tillsammans med Kalvön och Sibberön, finns bad- och båtplatser, vandringsled, vindskydd, tält- och grillplatser.

Miljöpartiet vill inte ge upp tanken på att rädda den skog som växer längs Vålön vandringsled. Vi skulle vilja fortsätta diskussionen med markägaren och undersöka möjligheten att utöka befintligt markreservatet på öns sydspets.

Miljöpartiet i Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.