Ygemans haveri på elmarknaden

Ledare
PUBLICERAD:
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).
Foto: Karin Wesslen/TT
Skattebetalare och elkunder riskerar att behöva betala dyrt för elen i framtiden. Orsaken är att energiminister Anders Ygeman (S) är i färd med att långsiktigt förstöra den normala funktionen på elmarknaden, genom lokala uppgörelser med energiföretag.

Bakgrunden är det vi har hört en hel del om under senare tid – problemen kring elförsörjningen. Det finns flaskhalsar i elnäten, på såväl lokal som nationell nivå. Under kalla vinterdagar finns en risk att elen inte räcker till i södra Sverige. Särskilt ansträngd har situationen varit i storstäderna Stockholm och Malmö. Och att den rödgröna regeringen har aviserat en skatt på avfallsförbränning som slår mot kraftvärmeverken har än mer förvärrat läget. Eftersom företagen som äger kraftvärmeverken inte längre ser det som särskilt lönsamt att producera el.

Men i stället för att dra tillbaka den skadliga skatten har energiministern valt en annan väg. Den 25 oktober presenterade en stolt Ygeman två lokala uppgörelser med energiföretag för att säkra elförsörjningen i Stockholm och Malmö. Regeringen ska ha hjälpt till att nå dessa avtal, vars detaljer fortfarande är oklara. Intrycket är att det har varit ett ordentligt köpslående som har mynnat ut i ett hopkok av åtgärder. I Skåne sätts ett nedläggningshotat kraftverk i reserv, energianvändningen i näten optimeras samt att Svenska kraftnät ska ägna sig åt mothandel av el från utlandet. I Stockholm är en del i uppgörelsen att det tas pengar från Sveriges beredskapskassa till ett energibolags renoveringsprojekt.

Att regeringen har varit behjälplig med att sluta dessa avtal skickar en tydlig signal till energibranschen – det kan löna sig att vänta tills läget blir riktigt kritiskt. Börjar det brännas kan politiken gå in med pengar. En som varnar för effekterna av affärerna är docenten i ekologisk- och miljöekonomi Mats Nilsson (Second Opinion 27/11). Han pekar på att andra regioner nu också vill ha specialuppgörelser. Exempelvis vill Uppsala län få en liknande deal som Stockholm och Skåne, enligt en skrivelse till Ygeman daterad den 20 november. Bakom förslaget står Uppsalas landshövding Göran Enander med ett förflutet i MP, ett kristdemokratiskt regionråd och ett socialdemokratiskt kommunalråd.

Det är osäkert om energiminister Anders Ygeman inser vad han har satt igång, med specialuppgörelserna. Alla energibolag kommer att vilja ha enskilda avtal. Varför ska exempelvis Tekniska verken i Linköping producera el utan subventioner om konkurrenter i andra kommuner kan få stöd?

Det här leder dock till att den normala funktionen på elmarknaden slås ut. När energiministern börjar göra kortsiktiga affärsuppgörelser tappas det långsiktiga perspektivet. Här har andra partier och Svenska kraftnät ett ansvar att ta.

Att ha en elmarknad som så långt det är möjligt sköter sig själv verkar vara en tanke som energiminister Anders Ygeman har övergett. Fakturan för det riskerar att landa hos elkunder och skattebetalare under lång tid framöver.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.