Vem har mage att kritisera Näva och Bäva?

Insändare
PUBLICERAD:
Det är förhoppningsvis en mycket liten grupp som är negativ till Näva och Bäva. Det är klargörande med den historik som Roger Larsson ger i NKP 16/10.

Nedmonteringen av det kostnadseffektiva och välskötta Kristinehamns sjukhus började, som Roger påpekar, 2008 . Då bildade vi en opinion för att försöka behålla vad som kunde behållas av Kristinehamns sjukhus. Bland annat samlades flera tusen namnunderskrifter in från medborgarna, som dåvarande landstingsrådet Berit Högman (S) fick ta emot. I samband med nedläggningsprocessen yttrade hon: "En gör så gött en kan" (dvs att lägga ner sjukhuset) Vi hade också grytlocksdemonstration, torgmöten, "sittstrejk" i sjukhusets foajé. Vi kallade oss "sjukhuskramarna" Vi ville så gärna behålla sjukhuset intakt. Och vi skrev insändare i NKP och anordnade paneldebatter med mera. Allt för att påverka landstingsstyrelsen att inte lägga ner Kristinehamns sjukhus. Men nedläggningen blev ett faktum.

Efter valet 2010 bytte landstinget majoritet. Värmlandssamverkan kom till. Då gällde det att bearbeta den nya majoriteten till Kristinehamns fördel. Under åren 2012-2016 pågick denna process med ny namninsamling, insändare i NKP, paneldebatter och andra aktiviteter. Opinionen lyckades till slut övertala landstingsledningen att fatta beslut om en närsjukvårdsavdelning - Näva -på Kristinehamns sjukhus. Åren 2014-2015 påbörjade man en ombyggnad av de tomma lokalerna på plan 6 och den 15 september 2016 kunde invigning ske. En urologmottagning tillkom också till glädje för alla prostatapatienter. Vem kan ha mage att kritisera detta koncept?

Det behövs fler äldreboenden inte färre menar Gunnar Edström.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Så till äldrevården: anledningen till att Bäva (bästa äldrevårdsalternativet) bildades var nedläggningen av stiftelsen Broängens äldreboende. Men vi äldre blir äldre och äldre. Det behövs inga nedläggningar av äldreboenden, tvärtom det behövs en utökning. Jag tror att Kristinehamns kommun är vaken för problemet och gör en hel del, men det räcker inte. Det behövs fler äldreboenden som skapar trygghet och värdighet för fler 80-, 90- och 100- åringar som kommer till.

Undertecknad med fru har förmånen att numera få bo i ett seniorboende i Uppsala. Man köper sin lägenhet och middag varje dag (utom söndag), tillgång till sjuksköterska och fysioterapeut, städning var 14:e dag ingår i hyran. Alla fritidsaktiviteter sker på ideell basis och handhas av SPF-seniorerna såsom musiklyssning, målargrupp, sömnad och vävning, föredrag med mera. Kanske kan detta koncept vara något för Kristinehamn?

För övrigt: vem kan ha mage att kritisera Bäva:s kamp för ett bra äldrevårdsalternativ?

God fortsättning önskar

Gunnar Edström, en av opinionsbildarna då det begav sig

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.