Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för utsatta grupper

Insändare
PUBLICERAD:
Åter igen visar Olsson (S) att han inte vill ta ansvar för den situation kommunen befinner sig i.
Han lägger istället ansvaret på den förra oppositionen och är rent oförskämd när han påstår att M, C, L och KD suttit tysta i åtta år. Varje förslag som vi i opposition lyfte har systematiskt avslagits. Att stoppa huvudet i sanden och förneka det allvar vi befinner oss i idag är knappas konstruktivt.

Fortfarande ser inte Bjarne Olsson (S), nu som oppositionsråd, den ekonomiska verklighet kommunen befinner sig i.

Det finns ingen verksamhet som kommunen bedriver där besparingar inte kommer att märkas och all verksamhet är efterfrågad. Eller har Bjarne Olsson (S) en annan uppfattning?

Vår budget är resultat av åtta år av socialistiskt lett styre där ekonomistyrningen varit obefintlig.

Kristinehamnssamverkan ser nu över hela kommunens kostnadsmassa.

Vi har inte riktat våra sparförslag åt någon speciell grupp, utan besluten påverkar hela kommunens organisation utifrån likabehandlingsprincipen. Eftersom skatteintäkterna inte förväntas öka i samma takt som kommuninnevånarnas behov av service krävs det budgetdisciplin och tuffa ekonomiska beslut. Föreningsbidragen kommer inte kunna ligga på samma nivå, gamla arbetssätt kommer att omprövas och vissa förmåner kommer att tvingas tas bort vilket hade varit tvunget oavsett vilka partier som skulle vara ansvariga för kommunen. Nu är det Kristinehamnssamverkan.

Kristinehamnssamverkans tre kommunalråd fortsätter svara på insändare från oppositionsrådet. På bilden syns Jane Larsson, Louise Hamilton, Elle Skaare Håkansson, Marie Oudin och Eric Hesselius.
Foto: Maria Andersson

Att satsa på kommunens verksamheter behöver inte alltid vara det samma som att skjuta till mer pengar. Istället fokuserar vi på kommunens organisation för att hitta sätt hur vi långsiktigt kan jobba smartare och kostnadseffektivare. Inget av de beslut som nu är fattade ställer direkta krav på förvaltningarna att säga upp personal.

Vi får inte enligt lag fatta beslut om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Det ställer tuffa krav på oss politiker men lagen finns för att kommunen även i framtiden ska klarar att uppfylla sitt välfärdsuppdrag med fortsatt god service och kvalitet.

Kristinehamns kommun står inte inför avgrunden så länge vi tillsammans orkar få ordning på ekonomin.

Det finns mycket positivt med Kristinehamns kommun och vi har alla förutsättningar att tillsammans reda ut den här situationen. Våra medarbetare utför ett fantastiskt jobb varje dag för att tillgodose medborgarnas behov. Därför finns det ingen glädje i att vi tvingas till tuffa ekonomiska beslut.

Marie Oudin (M)

Jane Larsson (C)

Eric Hesselius (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.