Svar på insändare om värmeproblem på strand

Insändare
PUBLICERAD:
Kristinehamnsbostäder svarar på insändare i NKP 2019-10-21.
Foto: Maria Andersson
Hej.
Vi beklagar de problem och olägenheter som uppstått vid vårt arbete med värmesystemet på Strand.

Den här åtgärden är inget planerat arbete utan resultat av att vi har fått läckor på vår värmekulvert i mark på området. Läckan upptäcktes första gången i slutet av 2018 och på grund av pågående värmesäsong och tjäle i marken fick vi vänta med grävningen för felsökning fram till mars 2019. Dessvärre var röret i sämre skick än vad vi kunde förväntat oss. Beslut togs efter fortsatt undersökning att byta ut hela kulvertnätet på området. Eftersom vi är ett kommunalt bolag lyder vi under lagen om offentlig upphandling och måste därför gå ut på öppen upphandling av entreprenaden. Det tar tyvärr tid att genomföra och arbetet påbörjades i början av juni 2019.

Nu är vi på slutet av jobbet med injusteringar, luftning av systemet osv och enligt entreprenören beräknas det vara helt färdigt till slutet av oktober. Vi mäter temperaturen i samtliga lägenheter på området och har bra koll på vilken temperatur som varit i boendemiljön. De som haft för låg temperatur kommer självklart att kompenseras för detta, först måste allt bli färdigt sedan återkommer vi med kompensation. Att utföra den här typen av arbete den här årstiden är absolut inget att sträva efter men ibland är det oundvikligt och vi gör allt för att de boende ska bli drabbade så lite som möjligt.

Peter Bengtsson

Fastighetschef, Kristinehamnsbostäder AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.