Konsekvenser av de blågrönas budget

Insändare
PUBLICERAD:
Bjarne Olsson, Socialdemokraterna, kommenterar besparingarna som nu görs.
Foto: Frida Johansson
Kommunfullmäktige antog i juni budget för 2020. Beslutet innebär kraftiga besparingar för nämnderna och framförallt för socialnämnden, äldreomsorgsnämnden och skolnämnden. De här tre nämnderna får nästa år nästan 70 miljoner mindre att röra sig med. Under de år som vi i den förra majoriteten styrde så ökade vi deras ramar med totalt drygt 300 miljoner. Nu försvinner nästan 70 miljoner från de här nämnderna.

Självklart kommer det här också att få stora konsekvenser för barn, unga , äldre och utsatta grupper eftersom kommunen kan komma att tvingas avveckla verksamheter och minska antalet anställda.

Inget boende för de mest utsatta missbrukarna, inget korttidsboende för unga i behov av stöd enligt LSS, minskad bemanning vid familjecentralen, återinförande av delade turer, färre anställda inom äldreomsorgen, förslag om minskad snöröjning, förslag om att båten ”Stöten” tas bort, förslag om flytt av fritidsgården Bygget, lägre ambitionsnivå när det gäller våra fotbollsplaner för unga, minskning av bidraget till föreningarna med mera. Det här är konsekvensen av den blågröna budgeten.

Till kommunfullmäktige i juni tog vi fram en alternativ budget där vi bland annat hade tänkt använda tidigare års vinster till att minska befarade underskott. Det här hade gjort att nämnderna inte behövt göra så stora besparingar som de blågröna beslutat om 2020 och vi kan också minska sparkraven 2021. På det här sättet hade konsekvenserna blivit mindre för invånarna i kommunen och våra brukare. Vi hade också fått ett andrum för att hitta långsiktiga lösningar och våra nämnder slipper spara i panik.

När det gäller investeringar föreslog vi att låna pengar för att rusta upp våra slitna idrottshallar. Något som är mycket nödvändigt.

Nu fick vi inget gehör från den nya blågröna majoriteten och SD ställde sig också på majoritetens sida när det bla gäller besparingar som drabbar äldre och våra barn i skolan.

Bjarne Olsson, Socialdemokrat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.