Skarpt läge för klimatet

Ledare
PUBLICERAD:
Att vi måste minska utsläppen för att begränsa den globala uppvärmningen är de flesta överens om. Politiskt satta mål och beräkningar ligger dock ofta minst tio år fram i tiden, eftersom förändring tar tid. Men de långa horisonterna inom miljöpolitiken bryts av den annalkande stängningen av kärnkraftverket Ringhals reaktorer 1 och 2.

Om reaktorerna stängs senare i år samt 2020, vilket är planen, pekar beräkningarna mot att EU:s utsläpp av växthusgaser kommer att öka radikalt. Mer exakt är ökningen åtta miljoner ton fram till 2050, vilket motsvarar hälften av den utsläppsfria elproduktion som faller bort från Ringhals. Just de siffrorna har Konjunkturinstitutet, KI, tagit fram genom att beräkna effekterna av EU:s nya system för utsläppshandel.

I en intervju med SVT (14/7) förklarar Svante Mandell, KI:s forskningschef inom miljöekonomi, att Sverige med stängda reaktioner kommer att minska exporten av el. I stället skulle vi behöva importera dansk och tysk el som genererats från kol och naturgas. Dessa ökade utsläpp skulle i sin tur leda till en större tilldelning av utsläppsrätter inom EU.

Även om utsläppen inom Sveriges gränser inte påverkas direkt blir alltså effekten att de ökar i andra EU-länder. Men varifrån utsläppen kommer spelar mindre roll för den globala uppvärmningen. Därför är det rimligt att Sverige ser till att påverka EU:s utsläppshandel i en så gynnsam riktning som möjligt.

Beräkningen från KI är knappast överraskande, men innebär icke desto mindre en välkommen uppskattning av vad den planerade stängningen av två reaktorer i Sverige kommer att innebära. Vårt behov av el blir inte mindre bara för att vi minskar vår produktion. Och det finns långt ifrån tillräckligt med förnybara energikällor för att täcka upp för bortfallet från Ringhals 1 och 2.

Sverige och Europa behöver inte färre kärnkraftverk i nuläget, utan snarare fler om vi ska kunna driva fler bilar och industrier på el. Stängningen av Ringhals 1 och 2 blir således ett steg i helt fel riktning. Men är det möjligt, och rimligt, att ändra ägaren Vattenfalls beslut?

Det som med säkerhet kan göras från politiskt håll, om viljan finns hos regeringen, är att ge Vattenfall anledning att ompröva beslutet. Detta kan göras genom att förtydliga kärnkraftens roll i energiöverenskommelsen – en förändring som M och KD ställt sig bakom men av allt att döma inte drivit tillräckligt skarpt. En annan möjlig förändring är att jämna ut konkurrensen på elmarknaden genom att till exempel justera villkoren för elcertifikaten som enbart gynnar förnybar elproduktion.

Den tid att vänta in utvecklingen av förnybara energilösningar som kärnkraftsmotståndare hänvisar till är inte ett alternativ i det här fallet. Reaktorerna stängs i förtid inom två år, inte tio. Om inget förändras kommer minskad kärnkraftsproduktion i Sverige att direkt ersättas med tysk kolkraft. Det innebär smutsigare el, i utbyte mot ett renare samvete för den envise kärnkraftsmotståndaren. Det är minst sagt en dålig affär.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.