En modern hyresvärd

Insändare
PUBLICERAD:
Kristinehamnsbostäder (Kribo) har alla möjligheter att kunna bli en modern hyresvärd.
Med modern menas att följa med i tiden och förkasta sånt vi förr inte trodde spelade någon roll, men som vi idag utifrån forskning vet är mycket hälsofarligt.

Regeringen har beslutat att följa opinionsbildningsprojektet ”Rökfritt Sverige 2025” (Tobacco Endgame). SKL (Sveriges kommuner och landsting) har också antagit att arbeta mot detta mål. Målsättningen är att organisationer, kommuner, landsting och myndigheter ska arbeta för att minska rökningen och dess skadeeffekter till nära noll. Detta bör innefatta även kommunala bolag som Kribo. Och om Kribo inte anammar målet måste kommunen göra det, enligt mig, då Folkhälsomyndigheten noga kommer att bevaka samtliga kommuner. Kribo antog, i alla fall tidigare, att följa Sveriges Allmännyttas (tidigare SABO) riktlinjer, att man inte ska röka på balkong eller uteplats. Men den informationen finns tydligen bara i pappersform som Kribo delade ut till nyinflyttade för många år sedan och inte på deras hemsida under rubriken trivselfrågor, vilket förefaller märkligt.

Varför inte passa på just nu att bli modern och rökfri när den nya antiröklagen trätt i kraft den 1 juli. Umeå kommun beslutade nyligen att utvidga den nya lagen till att gälla hela innerstaden. En av Sveriges största privata hyresvärdar, Poseidon, beslutade 2018 att samtliga av deras hyresrätter ska vara rökfria. Flertalet andra hyresvärdar har följt efter. Vd:n för Väsbyhem säger så sent som den 19 april i år i ett pressmeddelande: ”Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster hälsosamma bostäder och att alla ska trivas i våra fastigheter, därför inför vi nu rökfritt i all vår produktion.”

Om Kribo införde rökfria lägenheter, inkluderat balkonger och uteplatser, skulle det med all sannolikhet öka antalet nöjda hyresgäster och även generera att människor från andra rökdränkta kommuner flyttade till Kristinehamn. Kribo skulle kunna införa detta på prov i ett av sina bostadsområden, förslagsvis Strand.

På Strand ligger tobaksröken tät och stör andra och medför allmän ohälsa som cancer och allergier. Det hjälper inte att ha fönster stängda, då ventilationen suger in röken från grannarnas balkonger och uteplatser (ventilationen går nämligen inte att stänga). Skop har genomfört en undersökning bland hyresgäster och den visade att 70 procent av landets hyresgäster vill ha en rökfri boendemiljö.

Insändarskribenten slår ett slag för rökfria bostäder.
Foto: Martina Holmberg / TT

Utöver alla hälsorisker rökning i eller utanför lägenheten medför, bör vårens två stora lägenhetsbränder i Kristinehamn och Filipstad vara ytterligare skäl till totalförbud. I båda bränderna har det konstaterats att rökning på balkongen var orsaken. Kribo informerar på hemsidan om att användning av kol- och gasolgrill är förbjudet på balkong och uteplats på grund av säkerhetsrisken.

Men som sagt brann de två senaste kommunala hyreshusen (i Värmland) ner på grund av just balkongrökning (sug på den karamellen). Rökning är ingen rättighet, snarare finns en skyldighet hos varje rökare att visa hänsyn till barn och vuxna som inte vill bli sjuka i förtid. All hjälp i världen, för att inte återfalla i rökning, finns inom sjukvården för den som verkligen vill. För det är varje persons villighet det i slutändan handlar om.

Så en uppmaning till Kribo! Ta chansen att bli en modern hyresvärd som värnar om hälsa och säkerhet, genom att införa rökfria boenden. Anta utmaningen att arbeta mot målet ”Rökfritt Sverige 2025”, så får ni behålla fler nöjda och friska hyresgäster.

Cancer en gång räcker!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.