Delade turer inte motiverat i ett modernt arbetsliv

Insändare
PUBLICERAD:
Delade turer och poolturer uppskattas inte av personalen.
Foto: Jan Forsman/TT
Hur tänker Sonja Höglund och hennes allierade i äldreomsorgsnämnden när de säger ja till att återinföra delade turer inom äldreomsorgen igen?

Som politiker borde ni i stället vara stolta att styra en kommun som valt att arbeta för att dessa arbetspass försvinner. Nu är det fritt fram att schemalägga delade turer inom särskilt boende i kommunen igen.

På frivillig bas säger Sonja Höglund i NKP den 21 juni. Kommunal undrar om de styrande i äldreomsorgsnämnden verkligen läst protokollet från MBL-förhandlingen mellan Kommunal och arbetsgivaren den 16/5. Protokollet gick med till äldreomsorgsnämndens möte när beslutet togs. Där står klart och tydligt att flexibla sätt att lägga scheman kan innebära att man kan återinföra delade turer där så anses nödvändigt. Ingenting om någon frivillighet. Kommunal ställde sig inte bakom beslutet utan förklarade sig oeniga i förhandlingen. Arbetsgivaren vill att personalen ska kunna ta bort resursturer (=poolturer) genom att arbeta delad tur i stället. Tyvärr ser vi att detta med stor sannolikhet kommer innebära att man kan få både delade turer och resursturer i schemat. Resursturer styrs av hur många som vill gå upp i tid på arbetsplatsen så de kan både öka och minska under tid. Så länge vi har rätt till heltid kommer vi att ha resursturer.

Långturer är något arbetsgivaren också förespråkar att personal kan få friheten att välja i schemat. Att återinföra delade turer och långturer igen är att gå ett steg tillbaka i tiden. Vill man vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera kompetent personal i framtiden så måste man kunna erbjuda bra scheman och en bra arbetsmiljö. Att orka ett helt arbetsliv i ett både fysiskt och psykiskt tungt yrke är också något arbetsgivaren bör värna om.

Många undersköterskor vittnar om att delade turer och långturer gör att man inte orkar prestera och utföra sitt arbete på bästa sätt. Man blir trött och sliten i både kropp och själ de sista timmarna på dessa arbetspass. Personalen ska ge våra brukare den bästa tänkbara omsorg och vård. Ge dem då också förutsättningar att klara av det.

Fritiden och privatlivet ska också fungera tillfredställande för att vi människor ska må bra. Att arbeta varannan helg med långa arbetspass och delade turer ger inte förutsättningar för det när resten av familjen är ledig. Ensamstående föräldrar är i en ännu svårare situation. Att kunna få sluta sitt arbetspass kl. 16.00 en lördag och börja sitt arbetspass kl.13.00 på söndag borde vara en självklarhet.

I stressforskningrapporten ”Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman” gjord av stressforskningsinstitutet tas delade turer upp bland de arbetsformer som mest är kopplade till ohälsa. Kommunal har gjort en egen undersökning som visar att delade turer tar mycket energi och att de som arbetar dessa pass ofta upplever både trötthet, stress och en känsla av otillräcklighet.

Inom den privata tillverkningsindustrin kan man ha nog så konstiga scheman men delade turer har man inte infört då man ser att det inte skulle öka produktiviteten. Man skulle inte tjäna mer pengar och man skulle inte göra ett bättre jobb.

Kommunal har gjort en undersökning som visar att 90 % av medlemmarna är emot delade turer. Den gamla klyschan att medlemmarna tycker de är så bra för då hinner man hem och gå ut med hunden känns väldigt gammal och sliten. Ingen bra försvarsreplik för det stora flertalet.

Vi vill tacka S och V, (MP hoppar vi över eftersom bytt sida i politiken) för att de insåg att det fanns mycket att tjäna på att ta bort de delade turerna. Detta visar vilka som står på arbetstagarnas sida i denna fråga.

Till sist vill vi säga till äldreomsorgsnämnden att Kommunal kommer att bevaka hur långt frivilligheten sträcker sig när det gäller införandet av långturer och delade turer igen. Våra medlemmar har blivit lurade förr och lovade att få ”morötter” om de tar delade turer. Fler fridagar, att kunna få arbeta var tredje helg i stället för varannan är sådana löften som helt försvann.

Vi lär nog återkomma i frågan.

Kommunal Östra Värmland, Kontor Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.