Vässa public service

Ledare
PUBLICERAD:

Kritiken mot public service hårdnar allt mer. Moderaterna i Stockholms län vill numera att public service i sin helhet ska läggas ner. Moderaterna i Västra Götaland går i en liknande riktning och vill att skattefinansieringen tas bort eller minimeras och att utbudet ska minska. Båda partidistrikten tar därmed strid mot partiledningens positiva inställning till public service och den nytillkomna skattefinansieringen.

Väljare och partiföreträdare till höger blir med tiden mer kritiska till public service enligt bland annat SOM-institutet. Man är besviken på att kanalerna ofta visar sig vara partiska i politiska frågor och att en stor andel av utbudet består av sådant som andra medieaktörer redan tillhandahåller.

Public service köper upp rättigheter till att livesända sport- och musikevenemang och budgivningen om dessa sker i konkurrens med privata aktörer. När man budar med skattebetalarnas pengar drivs kostnaderna upp för livesändningar och detta på bekostnad av det övriga programutbudet för såväl privata som offentliga kanaler.

Att public service fortfarande köper programkoncept från utlandet och gör egna underhållningsprogram ter sig som en kvarleva från monopoltiden. När mediemarknaden blivit mättad på underhållningsprodukter finns det inte längre ett värde i att skattepengar bekostar produktionen.

Men att helt lägga ner public service är orimligt även om det är misskött. Lokal rapportering är ett område där public service har ett påtagligt ansvar och som bör prioriteras mer. De lokala nyhetssändningar och krisinformationen som SR P4 och SVT sänder är en central del av svensk krisberedskap. Nedskärningen av lokal rapportering bör upphöra för att förhindra att det uppstår fler vita fläckar i nyhetsrapporteringen i glest befolkade delar av landet.

Kvalitativ rapportering om kultur och vetenskap är också värdefullt men i behov av offentlig finansiering. Ett brett samhällsrelevant utbud borde vara i fokus snarare än ren underhållning. Kvalitén på samhällsprogrammen lämnar dock i nuläget mycket att önska.

Inte minst debattprogrammen och de politiska inslagen har präglats av en vänstervriden ekokammare. Dessutom har man snarare än att tona ner konflikter till förmån för sansad diskussion eldat på debatten. Möjligtvis i tron att det blir bra tv och radio. Frågan är om det är bra public service.

Beslutet om en allmän public service-avgift till ett värde av cirka nio miljarder per år gäller fram till 2026. En skärpning av public service-uppdraget kan dock inte vänta åtta år. Om den offentliga finansieringen ska fortsätta behöver de själva inse hur allvarlig kritiken är.

Utbudet behöver fokuseras till relevanta ämnen och kvalitén höjas. Public service behöver visa att kritiken tas på allvar för att förtjäna ett stöd från hela befolkningen. Annars är risken att den offentliga finansieringen kapas helt när pendeln väl svänger.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.