Nässundet - inget lyckat projekt

Insändare
PUBLICERAD:
Informationstavlorna ägs fortfarande av kommunen.
Foto: Adina Magnusson

Angående före detta gatuchefens uttalande om lyckat projekt vid Nässundets Station i NKP 18/3 2019. Det är inget lyckat projekt. Det är ett totalhaveri. Det är dags att alla berörda lägger korten på bordet.

Kommunen har projekterat, ansökt, planerat och byggt en rastplats med ny avloppsanläggning och infiltrationsbädd, toalettbyggnad med vatten och avlopp, eldragningar, gatlyktor, fem stycken trädgårdsbord med tak, anlagt planteringar, flyttat flaggstänger, satt upp en stor informationstavla och ansökt om hastighetsbegränsning på riksväg 26.

Kommunen har, enligt mina uppgifter även projekterat, ansökt och betalat vägskyltarna till företagaren och markägaren Bodingers företag.

Varför betalar kommunen 98750 kronor då de endast har maximalt tio procent av skyltens yta för egen del?

Kan man kalla det en rastplats när lastbilar, men ej stora husbilar, stängs ute genom att sätta upp förbudsskyltar för lastbilar att köra in. Var det meningen att kommunen skulle bygga en ställplats i stället för rastplats?

Hur kunde Kristinehamns kommun tillåta detta och varför gynnar de en privat näringsidkare på detta sätt? Vem fick ställplatsintäkterna? Vem betalade för ström, sophämtning, underhåll och toalettstädning?

Kommunen projekterade och ansökte även om bygglov för fyra bodar á 15 m2 som skulle vara till uthyrning för utställare och försäljare.

Teknisk chef Andreas Rudsvik nämner ingenting om dessa fyra bodar, ej heller gästbryggan eller vilka avtal som finns angående dom.

Kommunen har även projekterat, ansökt och betalat strandskyddsdispens och bygglov för en 50 meter lång brygga som de även byggt och lagt på plats åt Värmlands Bergslagsturism.

Nu är det Bodinger som äger allt svarar Andreas Rudsvik i artikeln.

Eftersom det är en del som har hört av sig till tidningen vore det intressant om kommunen lade korten på bordet och redogjorde för alla turer och ekonomiska uppgörelser.

Det är ju också mycket märkligt att kommunen inte har ett långsiktigt avtal när man satsar så mycket pengar och bygger en sådan anläggning på privat mark och på så vis gynnar en enskild näringsidkare. Den enda vinnaren i denna bedrövliga historia är Hartmuth Bodinger som nu kan sälja hela anläggningen och dra vinning av satsningen.

Ps. Det är väl synd att inte kommunen kan ge Bodinger en "liten peng" så han kan plocka upp skräp på sin egen mark.

Arg och upprörd skattebetalare

Jag skall försöka att svara dig på några av dina frågor rörande Nässundets station. De åtgärder som gjordes på stationen och i gästhamnen vid Nässundet har till största del uppförts med EU-pengar i samband med upprustningen och elektrifieringen av inlandsbanan mellan Kristinehamn och Nykroppa. Även EU-projektet, ”En destination värd att investera i”, där 10 kommuner deltog, med Filipstads kommun som projektägare, har investerat i området.

Inom ramen för projekten har både EU, kommuner och näringsidkare bidragit med finansiering. Delar av åtgärderna har även finansierats genom ett så kallat ”Leader-projekt”. Då Nässundets station inte ägs av kommunen och då vi inte heller är väghållare för riksväg 26 så har kommunen tidigare haft ett driftavtal med ägaren till verksamheten.

Kommunen har nu valt att inte förlänga det driftavtalet. Detta pga. att andra områden prioriterats. Angående att vissa fordon saknar tillträde beror på att Nässundet formellt inte är en rastplats. Den närmsta rastplatsen från Nässundet längs väg 26 är ”Prästbäcken” utanför Nykroppa som Trafikverket ansvarar för.

Den överlåtelse som gjordes med Nässundets station i samband med att driftavtalet inte förlängdes omfattar själva toalettbyggnaden och fem rastplatsmöbler, inte exempelvis gästbryggan och informationstavlan som fortfarande ägs av Kristinehamns kommun.

Detta var ett gemensamt EU-projekt från 2008 och är du mer i detalj intresserad av Kristinehamns kommuns åtagande du är välkommen att höra av dig till mig eller nuvarande gatuchefen så kan vi närmare gå igenom detta.

Vänligen Andreas Rudsvik, chef tekniska förvaltningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.