Höbalar på E18

Brott & blåljus
PUBLICERAD:
Det låg tre höbalar på E18 under måndagen.
Foto: Michael Probst
Under måndagen, runt lunchtid, var det någon som hade tappat tre höbalar på E18 i höjd med Stolpen i Ölme.

Balarna låg i körfältet i östlig riktning och blockerade delvis trafiken.